Trang chủ » BLOG EXCEL » VAR (Hàm VAR)

VAR (Hàm VAR)

excel cho microsoft 365 excel cho microsoft 365 dành cho máy mac excel cho web excel 2021 excel 2021 for mac excel 2019 excel 2019 for mac excel 2016 excel 2016 for mac excel 2013 excel 2010 excel 2007 excel for mac 2011 excel starter 2010 xem thêm…ít hơn

Ước tính phương sai dựa trên mẫu.

Bạn đang xem: VAR (Hàm VAR)

quan trọng: hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn
tính năng của chúng. mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm mới từ bây giờ trở đi, vì hàm này có thể sẽ không còn sẵn dùng nữa ở các phiên bản tương lai của excel.

Để biết thêm thông tin về hàm mới này, hãy xem hàm var.s.

Danh mục bài viết

cú pháp

var(số 1,[số 2],…)’

cú pháp của hàm var có các đối số như sau:

 • number1     bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể.

 • number2, …     tùy chọn. là các đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với một mẫu của một tập hợp.

chú thích

 • var giả định các đối số của nó là một mẫu của tập hợp. nếu dữ liệu của bạn thể hiện toàn bộ tập hợp, cần dùng hàm varp để tính toán phương sai.

 • Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

  Xem thêm: Giới thiệu 3 hàm lấy ký tự bất kỳ trong Excel hiệu quả nhất – TOTOLINK Việt Nam

 • các giá trị logic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

 • nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

 • các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

 • nếu bạn muốn đưa các giá trị lô-gic và các trình bày số dạng văn bản vào trong một tham chiếu như là một phần của tính toán, hãy dùng hàm vara.

 • var dùng công thức sau đây:

  var (hàm var)

  trong đó x là trung độ mẫu average(number1,number2,…) và n là kích thước mẫu.

ví dụ

sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô a1 của một bảng tính excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn f2 và sau đó nhấn enter. nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Độ bền

1345

1301

1368

1322

1310

1370

Xem thêm: Cách sử dụng hàm HLookup và VLookup chi tiết nhất

1318

1350

1303

1299

công thức

mô tả

kết quả

=var(a2:a11)

phương sai cho độ bền gãy của công cụ được kiểm tra.

754,2667

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: EXCEL

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm