• thời tiết
  • thời tiết 10 ngày tới

trung tâm dự báo kttv quốc gia

thời tiết hiện tại

Bạn đang xem: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

cập nhật: 13h 28/09/2021

  • thời tiết

    : Ít mây, trời nắng

  • hướng gió

    : gió bắc – tốc độ: 2 m/s

trung tâm dự báo kttv quốc gia

trung tâm dự báo kttv quốc gia

dự báo thời tiết 10 ngày tới

thứ tư 29/09/2021

trung tâm dự báo kttv quốc gia

trung tâm dự báo kttv quốc gia34°c

trung tâm dự báo kttv quốc gia25°c

trung tâm dự báo kttv quốc gia

trung tâm dự báo kttv quốc gia 49°%

trung tâm dự báo kttv quốc gia1m/s

có mây, không mưa

thứ năm 30/09/2021

trung tâm dự báo kttv quốc gia

trung tâm dự báo kttv quốc gia33°c

trung tâm dự báo kttv quốc gia26°c

Xem thêm: 3+ Vay Tiền Bằng Đăng Ký Xe Máy (Cavet Xe) Online Đến 50 Triệu

trung tâm dự báo kttv quốc gia

trung tâm dự báo kttv quốc gia 39°%

trung tâm dự báo kttv quốc gia1m/s

có mây, không mưa

thứ sáu 01/10/2021

trung tâm dự báo kttv quốc gia

trung tâm dự báo kttv quốc gia33°c

trung tâm dự báo kttv quốc gia27°c

trung tâm dự báo kttv quốc gia

trung tâm dự báo kttv quốc gia 59°%

trung tâm dự báo kttv quốc gia

có mây, không mưa

thứ bảy 02/10/2021

trung tâm dự báo kttv quốc gia

trung tâm dự báo kttv quốc gia32°c

trung tâm dự báo kttv quốc gia26°c

trung tâm dự báo kttv quốc gia

trung tâm dự báo kttv quốc gia 63°%

trung tâm dự báo kttv quốc gia

có mây, không mưa

chủ nhật 03/10/2021

trung tâm dự báo kttv quốc gia

trung tâm dự báo kttv quốc gia33°c

trung tâm dự báo kttv quốc gia25°c

trung tâm dự báo kttv quốc gia

trung tâm dự báo kttv quốc gia 75°%

trung tâm dự báo kttv quốc gia

có mây, không mưa

thứ hai 04/10/2021

trung tâm dự báo kttv quốc gia

trung tâm dự báo kttv quốc gia32°c

trung tâm dự báo kttv quốc gia25°c

trung tâm dự báo kttv quốc gia

trung tâm dự báo kttv quốc gia 92°%

Xem thêm: Chào buổi sáng bằng tiếng Anh

trung tâm dự báo kttv quốc gia

có mây, không mưa

thứ ba 05/10/2021

trung tâm dự báo kttv quốc gia

trung tâm dự báo kttv quốc gia32°c

trung tâm dự báo kttv quốc gia24°c

trung tâm dự báo kttv quốc gia

trung tâm dự báo kttv quốc gia 100°%

trung tâm dự báo kttv quốc gia

có mây, không mưa

thứ tư 06/10/2021

trung tâm dự báo kttv quốc gia

trung tâm dự báo kttv quốc gia31°c

trung tâm dự báo kttv quốc gia24°c

trung tâm dự báo kttv quốc gia

trung tâm dự báo kttv quốc gia 100°%

trung tâm dự báo kttv quốc gia

có mây, có mưa rào và dông

thứ năm 07/10/2021

trung tâm dự báo kttv quốc gia

trung tâm dự báo kttv quốc gia31°c

trung tâm dự báo kttv quốc gia24°c

trung tâm dự báo kttv quốc gia

trung tâm dự báo kttv quốc gia 100°%

trung tâm dự báo kttv quốc gia

có mây, có mưa rào và dông

biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: BLOG