data table 1 chiều (một biến theo dòng hoặc theo cột)

các bạn đọc kỹ yêu cầu của bài toán dưới đây để hiểu về tác dụng dự đoán độ nhạy của dữ liệu trong excel (what if analysis) và áp dụng trong các tình huống cụ thể trong công việc

mô tả một bài toán áp dụng what-if analysis hay data table để phân tích dữ liệu

Bạn đang xem: Sử Dụng Data Table – Phân Tích Tự Động Độ Nhạy Của Dữ Liệu Trong Excel 10/2021

bài toán tính lợi nhuận bán hàng dựa trên doanh thu và chi phí

[lỢi nhuẬn  = doanh thu – chi phÍ]

sử dụng data table - phân tích tự Động Độ nhạy của dữ liệu trong excel 10/2021

lập công thức tính ô lợi nhuận

sử dụng data table - phân tích tự Động Độ nhạy của dữ liệu trong excel 10/2021

vấn đề 1: hãy lập công thức để tính tự động giá trị của các ô lợi nhuận khi chi phí không thay đổi nhưng doanh thu thay đổi

1 chuẩn bị thông tin dữ liệu cần dự đoán tự động doanh thu

sử dụng data table - phân tích tự Động Độ nhạy của dữ liệu trong excel 10/2021

Xem thêm: Vòng lặp FOR trong VBA và các ví dụ cách sử dụng

2 chọn vùng dữ liệu

sử dụng data table - phân tích tự Động Độ nhạy của dữ liệu trong excel 10/2021

3 chọn data/ what if analysis/ data table…

sử dụng data table - phân tích tự Động Độ nhạy của dữ liệu trong excel 10/2021

4 chọn thông tin dự đoán

sử dụng data table - phân tích tự Động Độ nhạy của dữ liệu trong excel 10/2021

5 nhấn ok để xem kết quả

sử dụng data table - phân tích tự Động Độ nhạy của dữ liệu trong excel 10/2021

vấn đề 2: hãy lập công thức để tính tự động giá trị của các ô lợi nhuận khi doanh thu không thay đổi, nhưng chi phí thay đổi

các bạn thực hiện tương tự như vấn đề 1, chỉ thay đổi giá trị của dòng (row) thay cho cột (column) trong hộp thoại data table…

sử dụng data table - phân tích tự Động Độ nhạy của dữ liệu trong excel 10/2021

data table 2 chiều (2 biến theo dòng và cột)

vấn đề 3: hãy lập công thức để tính tự động giá trị của các ô lợi nhuận khi doanh thu và chi phí đều thay đổi theo các giá trị tương ứng với nhau

1 chuẩn bị vùng chứa dữ liệu

sử dụng data table - phân tích tự Động Độ nhạy của dữ liệu trong excel 10/2021

2 tô đen vùng dữ liệu

Xem thêm: Cách dùng hàm MOD trong Excel để chia lấy phần dư dễ hiểu nhất

sử dụng data table - phân tích tự Động Độ nhạy của dữ liệu trong excel 10/2021

3 vào data/ what if analysis chọn data table….

sử dụng data table - phân tích tự Động Độ nhạy của dữ liệu trong excel 10/2021

4 chọn thông tin cho data table….

sử dụng data table - phân tích tự Động Độ nhạy của dữ liệu trong excel 10/2021

5 kết quả

sử dụng data table - phân tích tự Động Độ nhạy của dữ liệu trong excel 10/2021

nhấn nút thích trang cộng đồng tin học văn phòng để tải file mẫu kết quả thực hiện trong bài hướng dẫn và nhận các bài viết mới nhất

>> excel thống kê – hướng dẫn thực hành lập báo cáo chi tiết – 2019

chúc các bạn sẽ hiểu và áp dụng thật tốt data table trong excel vào công việc của mình để nâng cao năng suất và hiệu quả của báo cáo

thầy nguyễn Đình Ánh – dạy kèm các kỹ năng tin học văn phòng – lập báo cáo tại nhà tp.hcm hiệu quả

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: EXCEL