thông tin mang tính tham khảo. Để có thông tin cụ thể, quý khách vui miệng liên hệ với chi nhánh/phòng giao dịch của agribank trên toàn quốc

Bạn đang xem: Lãi suất tiền gửi

Xem thêm: 2 Cách Khôi phục Tin nhắn Facebook đã bị xóa nhanh, đơn giản

kì hạn vnd usd eur
không kỳ hạn 0.1% 0% 0%
1 tháng 3.1% 0% 0%
2 tháng 3.1% 0% 0%
3 tháng 3.4% 0% 0%
4 tháng 3.4% 0% 0%
5 tháng 3.4% 0% 0%
6 tháng 4.0% 0% 0%
7 tháng 4.0% 0% 0%
8 tháng 4.0% 0% 0%
9 tháng 4.0% 0% 0%
10 tháng 4.0% 0% 0%
11 tháng 4.0% 0% 0%
12 tháng 5.5% 0% 0%
13 tháng 5.5% 0% 0%
15 tháng 5.5% 0% 0%
18 tháng 5.5% 0% 0%
24 tháng 5.5% 0% 0%
tiền gửi thanh toán 0.1% 0% 0%

thông tin mang tính tham khảo. Để có thông tin cụ thể, quý khách vui vẻ liên hệ với chi nhánh/phòng giao dịch của agribank trên toàn quốc

Xem thêm: 1001+ câu chuyện Quà tặng cuộc sống hay và ý nghĩa nhất

kì hạn vnd usd eur
không kỳ hạn 0.2% 0% 0%
1 tháng 3.0% 0% 0%
2 tháng 3.0% 0% 0%
3 tháng 3.3% 0% 0%
4 tháng 3.3% 0% 0%
5 tháng 3.3% 0% 0%
6 tháng 3.7% 0% 0%
7 tháng 3.7% 0% 0%
8 tháng 3.7% 0% 0%
9 tháng 3.7% 0% 0%
10 tháng 3.7% 0% 0%
11 tháng 3.7% 0% 0%
12 tháng 4.8% 0% 0%
13 tháng 4.8% 0% 0%
15 tháng 4.8% 0% 0%
18 tháng 4.8% 0% 0%
24 tháng 4.8% 0% 0%
tiền gửi thanh toán 0.2% 0% 0%

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: BLOG