excel cho microsoft 365 excel cho microsoft 365 dành cho máy mac excel cho web excel 2021 excel 2021 for mac excel 2019 excel 2019 for mac excel 2016 excel 2016 for mac excel 2013 excel 2010 excel 2007 excel for mac 2011 excel mobile xem thêm…ít hơn

bạn có thể cấu kết dữ liệu từ nhiều ô vào một ô duy nhất bằng cách sử dụng ký hiệu dấu và (&) hoặc hàm concat.

Bạn đang xem: Kết hợp văn bản từ hai hoặc nhiều ô vào một ô

kết hợp văn bản từ hai hoặc nhiều ô vào một ô

kết hợp dữ liệu với ký hiệu dấu và (&)

 1. chọn ô bạn muốn đặt dữ liệu liên kết.

 2. nhập = và chọn ô đầu tiên bạn muốn
  đoàn kết.

 3. nhập & và dùng dấu ngoặc trích dẫn có đặt dấu cách.

 4. chọn ô tiếp theo bạn muốn cấu kết, rồi nhấn enter. công thức ví dụ có thể là =a2&” “&b2.

  Xem thêm: Hướng dẫn cách sử dụng công thức viết số tiền bằng chữ trong kế toán

kết hợp dữ liệu bằng cách sử dụng hàm concat

 1. chọn ô bạn muốn đặt dữ liệu liên hiệp.

 2. nhập =concat(.

 3. trước tiên hãy chọn ô bạn muốn hòa hợp.

  sử dụng dấu phẩy để phân tách các ô bạn đang liên kết và sử dụng dấu ngoặc trích dẫn để thêm dấu cách, dấu phẩy hoặc văn bản khác.

 4. Đóng công thức bằng dấu ngoặc đơn, rồi nhấn enter. công thức ví dụ có thể là =concat(a2, ” family”).

bạn cần thêm trợ giúp?

bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong cộng đồng kỹ thuật excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongcộng đồng trả lời.

xem thêm

concat (hàm concat)

hàm textjoin

sử dụng tự hoàn tất có xem trước trong excel

liên minh dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu (power query)

Xem thêm: [Tuts] 3 cách đổi số thành chữ trong Excel đơn giản nhất bạn nên biết – Blog chia sẻ kiến thức

tổng quan về các công thức trong excel

làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

tìm và sửa lỗi trong công thức

các phím tắt và phím chức năng của excel

hàm text (tham khảo)

các hàm excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

các hàm excel (theo thể loại)

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: EXCEL