excel là ứng dụng văn phòng hữu ích và cần thiết với những ai thường xuyên thao tác trên bảng tính. Đặc biệt là sử dụng hàm if trong excel để thực hiện các công việc tính toán được chính xác và hiệu quả. hàm if là hàm điều kiện trọng excel, được sử dụng riêng lẻ hay kết hợp với rất nhiều hàm khác để gán nhiều điều kiện. cách sử dụng hàm if cũng rất dễ như cái tên của nó vậy. với những ai đang còn thắc về cách sử dụng hàm if ra sao thì hướng dẫn dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời xứng đáng nhất.

  • hướng dẫn sử dụng hàm if chủ đạo
  • hướng dẫn sử dụng hàm if kép
  • hướng dẫn sử dụng hàm if kết hợp hàm and và hàm or
  • ví dụ về hàm if kết hợp hàm and và hàm or

hướng dẫn sử dụng hàm if
căn bản

công dụng: trả về giá trị nếu thỏa mãn điều kiện đưa ra

công thức chung: =if(logical_test, value_if_true, value_if_ false)

trong đó:

logical_test: biểu thức điều kiện, là biểu thức logic.

value_if_true: giá trị đúng. là giá trị nhận được khi biểu thức điều kiện thỏa mãn đúng

value_if_false: giá trị sai. giá trị nhận được khi biểu thức điều kiện sai

ví dụ 1 về hàm if:

bảng lương nhân viên:

kết hợp hàm if hàm and và hàm or để lọc dữ liệu nhiều điều kiện

Bạn đang xem: Kết hợp hàm If hàm and và hàm or để lọc dữ liệu nhiều điều kiện

yêu cầu: tính thưởng cho mỗi nhân viên biết:

nếu nhân viên thuộc phòng nhân sự thì thưởng 800$. nhân viên các phòng khác thưởng 750$

khi đó, để tính thưởng ta dựa vào phòng ban của mỗi nhân viên

tại ô e2 ta nhập công thức như sau:

=if( c2=”nhân sự”, 800, 750)

sao chép kết quả xuống các ô còn lại:

kết hợp hàm if hàm and và hàm or để lọc dữ liệu nhiều điều kiện

Xem thêm: Cách Sử Dụng Hàm vlookup Giữa 2 file Và 2 Sheet

chúng ta cũng có thể biến đổi công thức như sau:

=if(c2<>”nhân sự”, 750, 800)

hướng dẫn sử dụng hàm if kép

trong trường hợp có nhiều hơn 2 giá trị nhận được. mỗi điều kiện thỏa mãn đúng sẽ nhận được giá trị tương ứng, ta tiến hành lồng các hàm if vào nhau

công thức chung:

=if(logical_test 1, value_if_true, if(logical_test 2, value_if_true, value_if_ false))

ví dụ 2 về hàm if kép:

cũng với bảng lương nhân viên trên. yêu cầu tính thưởng cho mỗi nhân viên biết

nếu nhân viên thuộc phòng nhân sự thì được thưởng 800$,

nhân viên phòng it được thưởng 780$

nhân biên phòng kỹ thuật được thưởng 760$

các phòng còn lại, mỗi nhân viên được thưởng 750$

khi đó

tại ô e2 ta nhập công thức như sau:

=if( c2= “nhân sự”, 800,if(c2= “it”, 780, if( c2= “kỹ thuật”, 760,750)))

sao chép kết quả xuống các ô còn lại

hướng dẫn sử dụng hàm if kết hợp hàm and và hàm or

trong trường hợp để nhận được giá trị trả về nào đó thì phải thỏa mãn đồng thời nhiều điều kiện cùng lúc hoặc thỏa mãn một trong các điều kiện. ta tiến hành kết hợp các hàm and hoặc or vào trong if

ví dụ 3 về hàm if kết hợp hàm and và hàm or:

cũng với bảng lương nhân viên trên. yêu cầu tính thưởng cho mỗi nhân viên biết

nếu nhân viên nữ thuộc phòng nhân sự thì được thưởng 800$,

nhân viên phòng it hoặc nhân viên nam phòng nhân sự được 780$

các phòng còn lại, mỗi nhân viên được thưởng 750$

xét ví dụ trên. Để nhận được 800$ thì ngân viên đó cần thỏa mãn đồng thời 2 điều kiệnblaf giới tính nữ và thuộc phòng nhân sự

để nhận được 780$ thì một nhân viên chỉ cần thỏa mãn 1 trong các điều kiện hiawcj thuộc phòng it hoặc thuộc phòng nhâb sự trong các trường hợp còn lại

khi đó

tại ô e2 ta nhập công thức như sau:

=if(and( c2= “nhân sự”, d2= “nữ”), 800,if(or(c2= “it”, c2= “nhân sự”), 780, 750))

sao chép kết quả xuống các ô còn lại

Xem thêm: Hàm xếp loại học lực trong Excel là gì? Cách sử dụng như thế nào?

ví dụ 4 về hàm if kết hợp hàm and và hàm or:

tính thưởng cho mỗi nhân viên biết nếu nhân viên nữ thuộc phòng kỹ thuật hoặc nhân viên nữ phòng it thì thưởng 800$. các trường hợp còn lại được thưởng 780$

khi đó

tại ô e2 ta nhập công thức như sau:

=if(and( or(c2= “it”,c2= “kỹ thuật”), d2= “nữ”), 800,780)

sao chép kết quả xuống các ô còn lại:

kết hợp hàm if hàm and và hàm or để lọc dữ liệu nhiều điều kiện

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: EXCEL