hàm isblank là gì

hàm isblank dùng để kiểm tra một ô trống hay không. vì đây là một hàm thông tin nên nó luôn trả về giá trị boolean, true hoặc false. nếu ô chứa một giá trị, nó sẽ trả về false và true sẽ được trả về nếu nó không trống.

hàm isblank trong excel được nhóm theo hàm thông tin. chức năng thông tin giúp đưa ra quyết định dựa trên kết quả của chúng. bạn có thể gặp trường hợp muốn tìm các ô trống trong một tệp dữ liệu excel.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cách sử dụng hàm ISBLANK trong Excel qua các ví dụ

hướng dẫn cách sử dụng hàm isblank trong excel qua các ví dụ

làm thế nào để sử dụng hàm isblank

trong phạm vi ô lớn khi bạn muốn tìm ô trống, hàm isblank là lựa chọn tốt hơn. nó cũng được sử dụng cùng với các hàm khác và một số phương pháp định dạng trong excel.

công thức tổng quát cho hàm isblank. Đây là một hàm đơn giản trong excel và định dạng là như vậy.

=isblank(value)

trong đó value có thể là một tham chiếu ô

ví dụ 1: cách sử dụng isblank

trong bảng excel dưới đây bạn sẽ thấy trạng thái của một số đơn đặt hàng. trong đó có số đơn đặt hàng (order number) và ngày giao hàng (delivery date) đã được liệt kê. hãy tìm những đơn đặt hàng chưa được giao.

s# order_number delivery_ date
1 127504425 24-nov-16
2 125387159 22-dec-16
3 0373042686
4 115178509 29-dec-16
5 120962192 13-jan-17
6 118427223 10-feb-17
7 119727660 14-feb-17
8 119787660 16-feb-17
9 0373042686
10 157504425 15-jun-16

Ở đây bạn có thể coi những đơn hàng không có ngày giao hàng được coi là chưa được giao. vì vậy có thể áp dụng hàm isblank để tìm các ô trống trong cột delivery_date.

hướng dẫn cách sử dụng hàm isblank trong excel qua các ví dụ

Định dạng là ‘=isblank(value)’ cho giá trị mà bạn có thể chọn cột ngày giao hàng tương ứng với từng số đơn hàng.

vì vậy, công thức mà bạn sẽ nhập vào thanh công thức sẽ là: ‘=isblank(c2)‘ trong đó c2 sẽ đề cập đến ngày giao hàng của đơn đặt hàng đầu tiên.

hướng dẫn cách sử dụng hàm isblank trong excel qua các ví dụ

và giá trị được trả về là ‘false’ kể từ ngày giao hàng được cung cấp, đó là một ô không trống. bạn áp dụng công thức tương tự cho các ô còn lại. Đối với đơn đặt hàng ‘0373042686’ ngày giao hàng không được cung cấp và công thức trả về kết quả là ‘true’.

hướng dẫn cách sử dụng hàm isblank trong excel qua các ví dụ

Để tìm các đơn hàng chưa được giao áp dụng công thức cho mỗi ô. Đối với đơn đặt hàng ‘0373042686, 0373042686’ ngày giao hàng không được cung cấp và là một ô trống. vì vậy, hàm isblank trả về ‘true’. ngày giao hàng đúng là đơn hàng chưa được giao.

hướng dẫn cách sử dụng hàm isblank trong excel qua các ví dụ

ví dụ 2: cách sử dụng isblank với các hàm excel khác nhau

trong ví dụ trên, kết quả hàm isblank trả về là true hoặc false. dữ liệu được cung cấp bên dưới với số đơn đặt hàng (order_number) và ngày giao hàng (delivery_ date). trong cột trạng thái (status), bạn muốn nhận được kết quả là hoàn thành (complete) cho các đơn hàng đã được giao và không (no) cho các đơn hàng chưa được giao.

Xem thêm: HƯỚNG DẪN ĐỔI SỐ THÀNH CHỮ TRONG EXCEL

s# order_number delivery_ date status
1 127504425 24-nov-16
2 125387159 22-dec-16
3 0373042686

4 115178509 29-dec-16
5 120962192 13-jan-17
6 118427223 10-feb-17
7 119727660 14-feb-17
8 119787660 16-feb-17
9 0373042686

10 157504425 15-jun-16

Để có được kết quả theo cách bạn muốn, phải sử dụng một số hàm khác kết hợp cùng với hàm isblank. trong trường hợp này hàm if được sử dụng cùng với isblank, để đưa ra kết quả theo hai điều kiện khác nhau. nếu ô trống, nó sẽ trả về ‘no’, ngược lại là ‘ complete’.

hướng dẫn cách sử dụng hàm isblank trong excel qua các ví dụ

công thức được áp dụng là

=if(isblank(c2),”no”,”complete”)

trong đó:

– hàm isblank sẽ kiểm tra ô ngày giao hàng và tùy theo giá trị, nó sẽ cho kết quả true hoặc false.

– true/false được đưa vào hàm if trả về giá trị ‘no’ nếu ô trống và câu lệnh ‘complete’ nếu có giá trị.

hướng dẫn cách sử dụng hàm isblank trong excel qua các ví dụ

sau khi áp dụng công thức vào trạng thái của từng đơn hàng bạn sẽ biết được được đâu là đơn hàng đã giao và chưa giao. như hình trên đây chỉ có hai đơn đặt hàng là không hoàn thành phần còn lại đã được giao hàng.

ví dụ 3: làm thế nào để sử dụng hàm isblank với định dạng có điều kiện

hàm isblank có thể được kết hợp với định dạng có điều kiện để tìm các ô trống và định dạng các ô cho phù hợp.

hãy xem xét tập dữ liệu sau đây bao gồm dữ liệu số đơn hàng (order_number), số tiền hoá đơn (bill amount), trạng thái giao hàng (delivery status). bây giờ bạn muốn làm nổi bật số tiền trong hóa đơn mà việc giao hàng chưa được hoàn thành thì thực hiện như sau.

s# order_number delivery_ date bill_amount status
1 127504425 24-nov-16 $500 complete
2 125387159 22-dec-16 $120 complete
3 0373042686
$130 no
4 115178509 29-dec-16 $100 complete
5 120962192 13-jan-17 $78 complete
6 118427223 10-feb-17 $460 complete
7 119727660 14-feb-17 $321 complete
8 119787660 16-feb-17 $12 complete
9 0373042686
$100 no
10 157504425 15-jun-16 $741 complete

bước 1: chọn toàn bộ dữ liệu.

bước 2: Áp dụng định dạng có điều kiện từ menu home >conditional formatting >new rule.

bước 3: chọn tùy chọn ‘use a formula to determine which cells to format’. Điều này sẽ cho phép bạn chèn công thức cho một phạm vi ô.

trong ô trống format values where this … nhập vào công thức sau:  =isblank($a$1:$e$11)

hướng dẫn cách sử dụng hàm isblank trong excel qua các ví dụ

bước 4: tiếp theo chọn định dạng bạn muốn áp dụng cho các ô.

– bằng cách nhấn vào nút format, một hộp thoại mới mở ra cho phép chọn định dạng của các ô nơi công thức được áp dụng.

– tại đây, hãy chọn thẻ fill để làm sáng các ô được áp dụng công thức có điều kiện phù hợp.

– chọn màu bạn muốn hiển thị.

– bấm nút ‘ok’.

hướng dẫn cách sử dụng hàm isblank trong excel qua các ví dụ

bước 5: Định dạng sẽ xuất hiện trong bản xem trước, nếu đồng ý chỉ cần bấm vào nút ‘ok’ để áp dụng thay đổi, hoặc chọn lại màu khác.

hướng dẫn cách sử dụng hàm isblank trong excel qua các ví dụ

bước 6: công thức trên sẽ lập tức tô mà ucác ô trống sau khi áp dụng hàm isblank với định dạng có điều kiện. vì giá trị phạm vi không hoạt động ở đây, bạn phải áp dụng cùng một quy tắc cho toàn bộ cột để nhận được kết quả như bên dưới.

hướng dẫn cách sử dụng hàm isblank trong excel qua các ví dụ

tóm lược

– hàm isblank sẽ trả về giá trị true hoặc false. true sẽ cho biết ô trống.

– hàm isblank có thể được sử dụng để định dạng có điều kiện cũng như với các hàm excel khác.

– một phương pháp dễ dàng để tìm các ô trống trong một tập dữ liệu lớn.

Xem thêm: Hướng Dẫn Hàm Vlookup Dò Tìm Giá Trị Trong Excel 2016, 2013, 2010, 2007 9/2021

– phạm vi ô sẽ không hoạt động với isblank.

chi tiết tệp ví dụ cách sử dụng hàm isblank các bạn có thể tải về ngay phía dưới bài viết.

cÓ thỂ bẠn quan tÂm

hướng dẫn sử dụng công thức excel để định dạng có điều kiện dựa trên giá trị ô khác

cách sử dụng định dạng có điều kiện trên toàn bộ hàng trong google sheets

hướng dẫn cách sử dụng định dạng có điều kiện trong excel 2010, 2013 và 2016

cách sao chép định dạng có điều kiện trong google sheets

Để biết tất tần tật về excel, sở hữu ngay seris excel tuyệt đỉnh:

  1. mose – chinh phục mos excel 2013 cùng nimbus

  2. vbag01 – tuyệt đỉnh vba – viết code trong tầm tay

  3. exg01 – tuyệt đỉnh excel – trở thành bậc thầy excel trong 16 giờ

  4. exg02 – thủ thuật excel cập nhật hàng tuần cho dân văn phòng

  5. exg04 – kỹ năng báo cáo – tư duy tổ chức dữ liệu trên excel

  6. ebook tuyệt đỉnh excel – khai phá 10 kỹ thuật ứng dụng excel mà đại học không dạy bạn

tài liệu kèm theo bài viết

gitiho.com  – nền tảng học online duy nhất tại việt nam tập trung vào phát triển kỹ năng làm việc dành cho người đi làm

với sứ mệnh: mang cơ hội phát triển kỹ năng, phát triển nghề nghiệp tới hàng triệu người”, đội ngũ phát triển gitiho.com  đã và đang làm việc với những học viện, trung tâm đào tạo, các chuyên gia đầu ngành để nghiên cứu và xây dựng lên các chương trình đào tạo từ chính yếu đến chuyên sâu xung quanh các lĩnh vực: tin học văn phòng, phân tích dữ liệu, thiết kế, công nghệ thông tin, kinh doanh, marketing, quản lý dự án…

gitiho tự hào khi được đồng hành cùng:

  • 50+ khách hàng doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực như: vietinbank, vietcombank, bidv, vp bank, th true milk, vnpt, fpt software, samsung sdiv, ajinomoto việt nam, messer,…
  • 100.000+ học viên trên khắp việt nam

tìm hiểu ngay các khóa học của gitiho tẠi ĐÂy

hướng dẫn cách sử dụng hàm isblank trong excel qua các ví dụ

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: EXCEL