Để hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như các sử dụng hàm month trong excel, hàm chuyển đổi một số seri thành một tháng, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

1. tìm hiểu về hàm month trong excel

hàm month trong excel là hàm có chức năng tách giá trị tháng trong một ngày cụ thể. tháng được trả về dưới dạng số nguyên, có giá trị từ 1 đến 12.

Bạn đang xem: Hàm MONTH() trong Excel – Freetuts

cú pháp của hàm là:

trong đó đối số serial_number là ngày mà bạn muốn trả về tháng.

lưu ý: bạn nên cung cấp ngày cho các hàm excel theo số seri hoặc tham chiếu đến các ô chứa ngày hoặc là giá trị ngày được trả về từ công thức excel khác.

Xem thêm: Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong excel đơn giản nhất – TOTOLINK Việt Nam

nếu bạn cố nhập ngày dưới dạng văn bản, có thể excel sẽ hiểu sai chúng, do các hệ thống ngày khác nhau hoặc cài đặt giải thích ngày trên máy tính của bạn.

2. ví dụ về hàm month trong excel

cột b của bảng tính sau đây hiển thị hàm month trong excel, được sử dụng để trích xuất tháng từ ba ngày khác nhau.

hàm month() trong excel - không tính phítuts

lưu ý rằng, trong các ví dụ trên:

  • theo khuyến nghị, ngày được cung cấp dưới dạng tham chiếu đến các ô có chứa ngày hoặc (trong ví dụ trong ô b3), dưới dạng ngày được trả về từ một hàm excel khác.
  • ví dụ trong ô b3 sử dụng hàm [date] trong excel để cung cấp ngày 01 tháng 7 năm 2015 cho hàm month.

3. lỗi thường gặp khi sử dụng hàm month

một trong những vấn đề thường gặp nhất khi sử dụng hàm month đó là kết quả của hàm trông giống như một ngày (ví dụ: “01/01/1900”), thay vì trả về một số nguyên.

cách khắc phục:

Xem thêm: Sử dụng hàm SUM để tính tổng các số trong một phạm vi

vấn đề này rất có thể là do ô hoặc cột mới được định dạng là “date”. trong trường hợp này, đó chỉ là định dạng của ô bị sai, khÔng phải giá trị được trả về bởi hàm.

cách dễ nhất để thực hiện việc này là chọn tùy chọn general từ menu định dạng thả xuống của dải băng excel. Điều này thường nằm trong nhóm ‘number‘, trên tab home của dải băng (xem bên dưới):

hàm month() trong excel - 
        miễn phítuts

vậy là bài viết trên mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm month trong excel, nhờ đó bạn có thể dễ dàng tách giá trị tháng trong bảng tính. chúc bạn thực hiện thành công nhé!

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: EXCEL