Trang chủ » BLOG EXCEL » Hàm GOOGLETRANSLATE – Trình chỉnh sửa Tài liệu Trợ giúp

Hàm GOOGLETRANSLATE – Trình chỉnh sửa Tài liệu Trợ giúp


gửi phản hồi về…

Bạn đang xem: Hàm GOOGLETRANSLATE – Trình chỉnh sửa Tài liệu Trợ giúp

dịch văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

ví dụ mẫu

googletranslate("hello world";"en";"vi")

Xem thêm: Hướng dẫn cách vẽ đồ thị trong Excel

googletranslate(a2;b2;c2)

googletranslate(a2)

cú pháp

googletranslate(văn_bản; [ngôn_ngữ_nguồn; ngôn_ngữ_đích])

  • văn_bản – văn bản cần dịch.

    • giá trị cho văn_bản phải được đặt trong dấu ngoặc kép hoặc tham chiếu đến ô chứa văn bản phù hợp.
  • văn_bản_nguồn[ khÔng bẮt buỘc – “auto” theo mặc định ] – mã ngôn ngữ gồm hai chữ cái của ngôn ngữ nguồn, ví dụ: “en” cho tiếng anh hoặc “ko” cho tiếng hàn hoặc “auto” để tự động phát hiện ngôn ngữ.

    • nếu không đặt ngôn_ngữ_nguồn, thì ngôn_ngữ_đích cũng không được đặt.
  • ngôn_ngữ_đích[ khÔng bẮt buỘc – mặc định là ngôn ngữ của hệ thống ] – mã ngôn ngữ gồm hai chữ cái của ngôn ngữ nguồn, ví dụ: “en” cho tiếng anh hoặc “ja” cho tiếng nhật.

    Xem thêm: Cách sử dụng hàm SUMIFS và SUMIF với nhiều điều kiện

xem thêm

detectlanguage: xác định ngôn ngữ dùng trong văn bản trong dải ô được chỉ định.

ví dụ

dịch văn bản trong dải ô xác định từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích.

thông tin này có hữu dụng không?

chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: EXCEL

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm