Đôi khi, trong quá trình làm việc với excel, bạn cần đếm các chữ cái, ký tự hay số trong một bảng tính hay trong một trang tính. vì vậy, để đếm các ký tự trong các ô, excel sẽ cung cấp cho bạn một hàm. Đó là hàm len – hàm hay được sử dụng nhất để đếm các chữ cái, số, ký tự và tất cả các khoảng trắng. vậy chức năng của hàm này là gì? công thức tính như thế nào? cùng unica học excel online qua bài viết dưới đây nhé!

chức năng của hàm len

hàm len  trong excel là hàm dùng để đếm các chữ cái, các số, ký tự và tất cả các khoảng trắng. 

Bạn đang xem: Hàm đếm ký tự trong excel thường hay sử dụng nhất

công thức của hàm len

=len(text)

lưu ý: text là phần số bắt buộc phải có, hay có thể là văn bản mà bạn muốn xác định độ dài của nó là bao nhiêu ký tự. ngoài ra, text cũng có thể là văn bản được nhập trong dấu ngoặc kép, ngoặc đơn,.. hoặc các tham chiếu đến ô chứa văn bản của bạn.3. ví dụ về cách sử dụng của hàm len
có ví dụ sau: Đếm số ký tự chuỗi “unica.vn” 
các bạn thực hiện như sau: tại địa chỉ ô c4 nhập công thức

=len(c4). ta được kết quả là 8

hàm đếm ký tự trong excel thường hay sử dụng nhất
ví dụ về hàm len

Xem thêm: Cách Sử Dụng Hàm Random Trong Excel Qua Ví Dụ Cụ Thể

tương tự kéo thả chuột đến vị trí ô cuối cùng cần tính. ta được kết quả như bảng dưới đây:

hàm đếm ký tự trong excel thường hay sử dụng nhất
ví dụ về hàm len

kết hợp hàm sum với hàm len để đếm lượng ký tự trong một phạm vi ô

xét ví dụ dưới đây. hãy đếm lượng ký tự trong một phạm vi ô
cách thực hiện:tại địa chỉ ô a5 nhập công thức: =sum(len(a1)+len(a2)+len(a3)+len(a4)). ta được kết quả là 24

hàm đếm ký tự trong excel thường hay sử dụng nhất
kết hợp hàm sum với hàm len để đếm lượng ký tự trong một phạm vi ô

hay bạn có thể sử dụng công thức mảng: =sum(len(a1:a4)) để đơn giản hóa chuỗi công thức trên. 

hàm đếm ký tự trong excel thường hay sử dụng nhất
kết hợp hàm sum với hàm len để đếm lượng ký tự trong một phạm vi ô

lưu ý: khi hoàn thành một công thức mảng bằng cách nhấn ctrl + shift + enter. excel thêm dấu ngoặc kép . hằng số mảng 9;4;6;5 được sử dụng làm đối số cho hàm sum, và kết quả trả về là 24. có thể đây là một cách làm nâng cao đối với các bạn. nhưng nó thể hiện một bước tiến mới trong quá trình sử dụng các hàm trong excel.

kết hợp hàm len với hàm substitute

hàm len thường được đi kèm với hàm substitute để đếm số lần trong một ô trong bảng tính excel.

hàm đếm ký tự trong excel thường hay sử dụng nhất

kết hợp hàm len với hàm substitute

Xem thêm: 3 Cách Chuyển Chữ Thường Thành Chữ In Hoa Trong Excel, Word | Nguyễn Kim

giải thích:

trong ví dụ trên, hàm substitute thay thế ký tự a (đối số thứ hai) bằng một chuỗi rỗng (đối số thứ ba). len(substitute(a1, “a”,’’’’)) bằng 8 (độ dài của chuỗi không có ký tự a). nếu chúng ta trừ số này từ 9 (tổng số ký tự trong ô a10, chúng ta sẽ nhận được số lần xuất hiện của ký tự a trong ô a1).

trên đây là cách sử dụng của hàm len trong excel. bạn có thể tìm hiểu rõ hơn về hệ thống hàm excel thông dụng và quan trọng nhất giúp bạn dễ dàng thống kê, xử lý số liệu hay lập báo cáo một cách nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp và học kế toán online của mình

chúc các bạn thành công!

>>    hàm text và các ứng dụng quan trọng của hàm text trong excel

>>    cách tính tỷ lệ phần trăm trong excel với ví dụ cụ thể

>>    top khóa học tin học văn phòng hay nhất

tags: excel

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: EXCEL