hàm đếm dữ liệu trùng lặp trong excel sẽ giúp game thủ lọc giá trị trùng lặp để không có nội dung nào được lặp lại hai lần. tuy nhiên, không phải lúc nào cũng dễ dàng lọc các dữ liệu trùng lặp vì cơ sở để xác định các dữ liệu trùng có thể phức tạp hơn ta tưởng.

Bạn đang xem: Hàm đếm dữ liệu trùng trong Excel Cách đếm dữ liệu trùng trong Excel

hàm đếm dữ liệu trùng trong excel cách đếm dữ liệu trùng trong excel

cách đếm dữ liệu trùng trong excel bằng hàm công thức.

1. ví dụ với bảng số liệu sau:

hàm đếm dữ liệu trùng trong excel cách đếm dữ liệu trùng trong excel
hàm đếm dữ liệu trùng trong excel

2. hãy tìm trong bảng dữ liệu các nội dung trùng nhau:

cách thực hiện như sau:

bước 1: phân tích dữ liệu, căn cứ vào các điều kiện sau:

  1. ngày: nếu các mặt hàng khác nhau hoặc số lượng hàng hóa khác nhau được bán trong cùng một ngày, chúng sẽ không bị trùng.
  2. tên hàng: tên sản phẩm giống nhau được bán vào các ngày khác nhau hoặc được bán trong cùng một ngày nhưng với số lượng bán khác nhau thì không trùng.
  3. số lượng: nếu số lượng bằng nhau nhưng khác ngày bán hoặc các mặt hàng khác nhau, chúng sẽ không bị trùng.

Để xác định sự trùng nhau, ba điều kiện trên phải được xem xét đồng thời: cùng ngày, cùng mặt hàng, cùng số lượng bán hàng.

Xem thêm: Làm thế nào để tính toán tỷ lệ chiết khấu hoặc giá trong Excel?

bước 2: sử dụng hàm đếm dữ liệu trùng là  hàm countifs.

bước 3: viết hàm.

  • ngày: cột ngày: criteria_range1 là, ngày tại dòng kiểm tra: criteria1.
  • tên hàng: tên hàng: criteria_range2, tên mặt hàng tại dòng kiểm tra: criteria2.
  • số lượng: số lượng: criteria_range3, số lượng tại dòng kiểm tra: criteria3.

vậy ta có: g2 = countifs($a$2:a2,a2,$b$2:b2,b2,$d$2:d2,d2)

bắt đầu từ ô g2, filldown công thức cho tới ô g25.

* giải thích: tại sao lại dùng $a$2:a2 chứ không phải $a$2:$a$25

ta dùng  $a$2:$a$25 để lúc filldown công thức ở cột g, có thể cố định được vùng tham chiếu. như vậy thì các giá trị trùng/lặp sẽ được tính bằng tổng số giá trị trùng/lặp.

kết quả thu được như sau:

hàm đếm dữ liệu trùng trong excel cách đếm dữ liệu trùng trong excel
hướng dẫn hàm đếm dữ liệu trùng trong excel

tại bảng trên, các giá trị trùng đã được tô màu. sử dụng thêm lọc filter để lọc kết quả không trùng sang sheet khác để có các giá trị không trùng.

Xem thêm: 3 hàm liệt kê danh sách trong Excel nâng cao bạn nên biết

như vậy rất đơn giản thôi chúng ta đã có thể lọc được những giá trị trùng trong excel. hàm đếm dữ liệu trùng lặp trong excel – hàm countifs rất thường xuyên được sử dụng, vì vậy
người chơi hãy đọc kỹ hướng dẫn, sử dụng thành thạo nó để áp dụng tốt vào công việc và học tập. 

top thủ thuật

top thủ thuật: website chuyên chia sẻ các bài viết thủ thuật liên quan đến công nghệ máy tính, điện thoại ✅ hướng dẫn về phần mềm, phần cứng, kiến thức về cuộc sống…

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: EXCEL