Đôi khi, trong quá trình làm việc với dữ liệu ngày tháng ở trong excel, chúng ta cần tính khoảng thời gian giữa hai thời điểm. bài viết này học excel online sẽ chia sẻ cho các bạn về việc sử dụng hàm datedif cấu kết với 1 số kí thuật khác để đạt được kết quả này. Đầu tiên là bảng tính excel online của chúng ta đã chứa hầu hết các thông tin về bài viết hôm nay.cú pháp hàm dateif: =datedif(start_date,end_date,unit)

Bạn đang xem: Hàm DATEDIF, tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm trong Excel

Trong đó:

 • start_date: là ngày tháng đầu tiên hoặc ngày bắt đầu của một khoảng thời gian đã cho.
 • end_date: là ngày cuối cùng hoặc ngày ngừng khoảng thời gian.
 • unit: là rét trị thông tin muốn trả về.

giả sử chúng ta có 2 mốc thời gian là 7/14/2010 10:35:156/9/2015 15:30:00 được lưu ở lần lượt ô a2b2.

dưới đây là những ví dụ cụ thể để
người chơi hiểu hơn về hàm dateif nhé!

tính số giờ giữa hai thời điểm trong kinhxcel bằng hàm datedif

Để tính số giờ giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng công thức sau:=int((b2-a2)*24)

 


thu được kết quả là 42988hoặc=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))xem thêm: tổng hợp các kiến thức về excel nâng cao

tính số phút hai thời điểm trong sợ hãixcel với hàm datedif

Để tính số phút giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng công thức sau:=int((b2-a2)*24*60)và nhận được kết quả là 2579334Hoặc=day(abs(b2-a2))*24*60 + hour(abs(b2-a2))*60 + minute(abs(b2-a2))

tính số giờ giây giữa hai thời điểm trong hoảngxcel

Để tính số giây giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng công thức sau:=int((b2-a2)*24*60*60)
thu được kết quả là 0373042686

Xem thêm: Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF trong Excel

xem thêm: cách cộng trừ thời gian trong excel

tính số năm giữa hai thời điểm trong kinh hoàngxcel

Để tính số năm giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng công thức sau:=datedif(a2,b2,"y")và chiếm được kết quả là 4xem thêm: cách cộng trừ ngày, tháng, năm trong excel

tính số tháng giữa hai thời điểm trong sợ hãixcel

Để tính số tháng giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng công thức sau:=datedif(a2,b2,"m")và chiếm được kết quả là 58xem thêm: cách cộng ngày, cách cộng tháng rong excel

tính số ngày giữa hai thời điểm trong hoảng hốtxcel với hàm datedif

Để tính số ngày giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng hàm datedif với công thức sau:=datedif(a2,b2,"d")
thu được kết quả là 1791

trước khi chia sẻ một công thức tổng quát cho mọi trường hợp bạn có thể nghĩ đến, xin hãy chia sẻ bài viết này, sự chia sẻ là nguồn khích lệ lớn nhất để trang web tiếp tục những bài viết thế này

tính thời gian tổng hợp ra năm, tháng, giờ, phút, giây giữa 2 thời điểm hàm datedif

chúng ta dùng công thức hàm datedif để thực hiện:=datedif(a2,b2,"y")&" năm, "&datedif(a2,b2,"ym")&" tháng ,"&datedif(a2,b2,"md")&" ngày, "&text(b2-a2,"hh")&" giờ, "&text(b2-a2,"mm")&" phút, "&text(b2-a2,"ss")&" giây"
thu được kết quả như mong muốn:4 năm, 10 tháng ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

sử dụng hàm text để định dạng thời gian

Để sử dụng hàm text, chúng ta hãy làm quen với 1 số quy ước định dạng của hàm này.cú pháp của hàm text như sau:

=text(<giá trị cần định dạng>, <định dạng>)

tham số thứ nhất
rõ ràng ràng rồi, chúng ta muốn định dạng gì thì chúng ta sẽ cho vào đó. tham số thứ 2 là chúng ta muốn định dạng như thế nào, trong bài này, chúng ta muốn định dạng thời gian. vậy nên chúng ta sẽ tham khảo 1 số ví dụ sau đây:

 1. Tính số giờ giữa 2 thời điểm:
  =text(b2-a2,"h")
 2. Tính giờ và phút giữa 2 thời điểm:
  = text(b2-a2,"h:mm")
 3. Tính giờ, phút và giây giữa 2 thời điểm
  =text(b2.a2, "h:mm:ss") 

Để các
người chơi hiểu hơn về hàm dateif, mình sẽ cung cấp cho bạn thêm một ví dụ nữa nhé!

tính số ngày từ ngày bắt đầu tới ngày xong xuôi

Để tính khoảng cách ngày giữa 2 thời điểm: từ ngày bắt đầu tới ngày kết thúc, chúng ta có 2 cách làm như sau:hàm datedif, tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm trong excelcách 1: dùng phép trừ trực tiếp giữa 2 mốc ngày: ngày kết thúc – ngày bắt đầuKết quả giống như tại ô C2 trong hình trên.cách 2: sử dụng hàm datedif theo đơn vị tính là số ngàycấu trúc: datedif(ngày bắt đầu, ngày xong xuôi, "d")Ký hiệu “d” đại diện cho Ngày (Day)ta thấy kết quả của cả 2 cách tính đều bằng nhau.

Tính số tuần giữa hai ngày

bản thân hàm datedif không có đơn vị tính là tuần, nhưng dựa vào đặc điểm: 1 tuần luôn có 7 ngày, do đó ta có thể làm như sau:lấy kết quả hàm datedif theo ngày chia cho số 7hàm datedif, tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm trong excelcông thức tại ô d2 cho chúng ta kết quả tính theo số tuần giữa hai ngày: từ ngày bắt đầu tới ngày dứt:

Xem thêm: Định dạng số theo tỷ lệ phần trăm

=datedif(a2,b2,”d”)/7Để tính theo tròn số tuần (đủ tuần), chúng ta sẽ sử dụng hàm loại bỏ phần thập phân là hàm trunc hoặc hàm int=trunc(datedif(a2,b2,”d”)/7, 0)=int(datedif(a2,b2,”d”)/7)xem thêm: cách tìm phần nguyên của phép chia với hàm quotient và hàm int

Tính số tháng giữa hai ngày

Để tính số tháng, chúng ta sử dụng tham số “m” trong hàm datedif như sau:hàm datedif, tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm trong excel=datedif(ngày bắt đầu, ngày
chấm dứt, “m”)số tháng được tính trong hàm datedif trên nguyên tắc tròn ngày, đủ ngày chứ không đơn thuần chỉ xét chênh lệch số tháng.

Tính số năm giữa hai ngày

Để tính số tháng, chúng ta sử dụng tham số “y” trong hàm datedif như sau:hàm datedif, tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm trong exceltại ô f2 dùng công thức xác định số năm:=datedif(ngày bắt đầu, ngày
chấm dứt, “y”)số năm được tính trong hàm datedif được tính trên nguyên tắc đủ ngày.

tính số tháng lẻ ngoài các năm tròn

Để tính số tháng lẻ ngoài số năm, ta có thể tính theo 2 cách:cách 1: tính số tháng – (số năm * 12)cách 2: sử dụng hàm datedif với tham số là “ym”hàm datedif, tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm trong exceltrong ô ngại2, công thức datedif sử dụng là:=datedif(a2,b2,”ym”)Kết quả: 16 tháng = 1 năm + 4 tháng lẻhi vọng với công thức này, các
người chơi có thể vận dụng linh hoạt cho công việc của mình.Để có thể ứng dụng tốt excel vào trong công việc, chúng ta không chỉ nắm vững được các hàm mà còn phải sử dụng tốt cả các
dụng cụ của excel. những hàm nâng cao giúp áp dụng tốt vào công việc như sumifs, countifs, sumproduct, index + match… những công cụ thường sử dụng là data validation, conditional formatting, pivot table…toàn bộ những kiến thức này các game thủ đều có thể học được trong khóa họcxem thêm: cách cộng trừ ngày, tháng, năm trong excel

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: BLOG