lần trước chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách tính tổng dữ liệu xem kẽ trong một cột dữ liệu thông qua cột trung gian .

cách lần trước .

Bạn đang xem: Excel : Tính tổng của các hàng ( cột ) xen kẽ dữ liệu

lần này là công thức trực tiếp để làm việc đó như sau qua công thức mảng

=sum(if(mod(row($b$1:$b$15),2)=0,$b$1:$b$15,0))

rồi bấn tổ hợp phím ctrl_shift_enter để thành công thức mảng .

từ b1:b15 là cột dữ liệu cần tính và số 2 ở trong công thức là giá trị xen kẽ .

excel : tính tổng của các hàng ( cột ) xen kẽ dữ liệu

nếu bạn muốn tính tổng theo hàng thì theo công thức

=sum(if(mod(column($a$1:$o$1),2)=0,$a$1:$o$1,0)), rồi bấm tổ hợp phím ctrl + shift + enter để thành công thức mảng .

excel : tính tổng của các hàng ( cột ) xen kẽ dữ liệu

ngoài ra bạn cũng có thể dùng công thức khác như sau

=sumproduct((mod(row($b$1:$b$15),3)=0)*($b$1:$b$15))

số 3 có nghĩa là giá trị ở hàng thứ 3

Xem thêm: Hướng dẫn 3 cách tính tiền thưởng doanh thu trên bảng lương Excel

excel : tính tổng của các hàng ( cột ) xen kẽ dữ liệu

nếu muốn tính tổng theo cột bạn dùng công thức sau

=sumproduct((mod(column($a$1:$o$1),3)=0)*($a$1:$o$1))

nếu muốn bạn có thể tự tạo thành công thức mới dùng linh hoạt nội dung công thức như sau

function sumintervalrows(workrng as range, interval as integer) as double

dim arr as variant

dim total as double

total = 0

arr = workrng.value

for i = interval to ubound(arr, 1) step interval

    total = total + arr(i, 1)

next

sumintervalrows = total

end function

function sumintervalcols(workrng as range, interval as integer) as double

dim arr as variant

dim total as double

total = 0

arr = workrng.value

for j = interval to ubound(arr, 2) step interval

Xem thêm: 3 Cách Tính Thời Gian Thông Dụng Trong Excel 9/2021

    total = total + arr(1, j)

next

sumintervalcols = total

end function

nếu muốn tính tổng theo hàng bạn gõ công thức

=sumintervalrows (b1:b15,4)

muốn tính tổng theo cột bạn dùng công thức

 =sumintervalcols (a1:o1,4)

excel : tính tổng của các hàng ( cột ) xen kẽ dữ liệunếu các bạn thấy thông tin
bổ ích xin like vào trang fanpage facebook.com/tinhoclinhdam

xin cám ơn các bạn .

máy tính linh Đàm hh2a phòng 424 – 0373042686 – 0373042686

chữa máy tính linh Đàm hh2a phòng 0373042686 – 0373042686

phụ kiện điện thoại linh Đàm : Đẹp , Độc , lạ hh2a phòng 424 – 0373042686

sửa máy tính tại nhà 0373042686 – 0373042686

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: EXCEL