giả sử bạn có dữ liệu tại các sheet 1 , sheet 2 , sheet 3 , trong những sheet này cột a liệt kê tên của một loại sản phẩm hoặc hàng hóa nào đó và cột b có chứa số liệu tương ứng .

ví dụ như hình dưới

Bạn đang xem: Dùng hàm SUMIF thực hiện qua nhiều Sheet

dùng hàm sumif thực hiện qua nhiều sheet dùng hàm sumif thực hiện qua nhiều sheet dùng hàm sumif thực hiện qua nhiều sheet

Ở sheet 4 có chứa dữ liệu
người chơi muốn thông kê xem tổng những mặt hàng a1 trong các sheet có giá trị là bao nhiêu thì có thể thực hiện theo những công thức sau

Xem thêm: Cách sử dụng Advanced Filter trong Excel kèm các ví dụ cụ thể

dùng hàm sumif thực hiện qua nhiều sheet

ví dụ b2 là công thức cần tính của a1

=sumproduct(sumif(indirect(“‘sheet”&row(indirect(“1:3″))&”‘!$a$1:$a$20”),b1,indirect(“‘sheet”&row(indirect(“1:3″))&”‘!$b$1:$b$20”)))

trong công thức trên nếu game thủ có dữ liệu nhiều hơn thì có thể thay !$a$1:$a$20 và tương ứng với !$b$1:$b$20 , ví dụ có thể là !$a$10:$a$200 thì tương ứng với nó là !$b$10:$b$200 .

nếu bạn có 10 sheet dữ liệu từ sheet1 , sheet 2 …. sheet10 ,
người chơi phải thay indirect(“1:10”).

ngoài ra bạn cũng có thể viết theo công thức khác như sau

Xem thêm: Sử dụng hàm IF kết hợp với hàm dò tìm VLOOKUP, HLOOKUP

=sumproduct(sumif(indirect(“‘”&$f$1:$f$3&”‘!a1:a20”),b1,indirect(“‘”&$f$1:$f$3&”‘!b1:b20”)))

như trong hình trên f1 tới f3 có chứa tên các sheet từ :sheet1 , sheet2 , sheet3

nếu
người chơi chỉ muốn thông kê trong 1 sheet ví dụ như sheet1 thì chỉ cần viết theo công thức như sau

=sumif(sheet1!$a$1:$a$20,j1,sheet1!$b$1:$b$20)

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: EXCEL