chi cỤc thuẾ

Địa chỉ: khu liên cơ nội chính, lê văn lương, thanh xuân, hà nội

Bạn đang xem: Chi cục thuế – Cổng thông tin điện tử quận Thanh Xuân

Điện thoại: 0373042686

email: hotro.ngoalongtamquoc@gmail.com

chi cục trưởng:

nguyễn Đức hùng

Xem thêm: Viết đoạn văn ngắn về trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước

chi cục phó:

trần thị thanh mai

hùng mạnh quyền

nguyễn thị bình

1. chức năng, nhiệm vụ:

1.1.chức năng:

chi cục thuế quận thanh xuân trực thuộc cục thuế tp hà nội, được thành lập theo quyết định số 1174 tc/qĐ-tccb ngày 21/12/1996 của bộ trưởng bộ tài chính.

chi cục thuế quận thanh xuân có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật kể từ ngày 01/01/1997.

1.2.nhiệm vụ:

Xem thêm: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất – Nội dung, Hoàn cảnh sáng tác, Dàn ý phân tích tác phẩm

chi cục có nhiệm vụ thực hiện triển khai mọi hoạt động về thu ngân sách trên địa bàn quận thanh xuân; triển khai công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ của chi cục và chịu sự chỉ đạo, điều hành của cục thuế tp hà nội đối với chi cục; đồng thời chấp hành một số quy định riêng trong quận theo quy định của chính quyền quận thanh xuân.

chi cục có trách nhiệm tham mưu cấp ủy, chính quyền quận trong việc chỉ đạo công tác thu ngân sách trên địa bàn. phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác thu và chống thất thu ngân sách trên địa bàn.

chi cục thường xuyên giữ mối liên hệ, thông tin báo cáo với cục thuế tp hà nội và cấp ủy chính quyền quận thanh xuân để cục thuế và cấp ủy, chính quyền quận kịp thời đưa ra những biện pháp chỉ đạo nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.thành tích nổi bật:

chi cục nhiều năm liền được bằng khen của bộ tài chính, giấy khen của tổng cục thuế về công tác thuế.hai năm chi cục được tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ về công tác thuế.

Đảng ủy luôn đạt “trong sạch, vững mạnh”; các đoàn thể đạt đơn vị vững mạnh; an ninh đạt đơn vị quyết thắng.

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: BLOG