ví dụ về cách tính trung bình trong excel dễ hiểu

chúng ta có một bảng dữ liệu bao gồm thông tin học sinh và điểm 3 môn học toán, văn và ngoại ngữ. chúng ta sẽ đi tính điểm trung bình 3 môn học này.


cÁch tÍnh trung bÌnh trong excel 2007, 2010, 2013, 2016 10/2021

Bạn đang xem: CÁCH TÍNH TRUNG BÌNH TRONG EXCEL 2007, 2010, 2013, 2016 10/2021

lưu ý: nếu điểm là số lẻ thì  ác bạn nên định dạng cho ô kết quả là Điểm trung bình chỉ lấy 2 số phía sau dấy phẩy để có kết quả chính xác nhất. trên thanh ribbon, mục number, chọn kiểu định dạng number.

cÁch tÍnh trung bÌnh trong excel 2007, 2010, 2013, 2016 10/2021

phương pháp tính thông thường

chúng ta sẽ tính tổng 3 số rồi chia cho 3 để cho ra kết quả điểm trung bình của 3 môn này. 

nhập vào ô f4 công thức tính như sau: =(c4+d4+e4)/3 sau đó nhấn enter

cÁch tÍnh trung bÌnh trong excel 2007, 2010, 2013, 2016 10/2021

Xem thêm: Hàm Round trong Excel, cú pháp và vi dụ hàm làm tròn số

kéo xuống dưới để copy công thức và hoàn thành các ô bên dưới

cÁch tÍnh trung bÌnh trong excel 2007, 2010, 2013, 2016 10/2021

phương pháp tính trung bình theo hàm công thức average

việc tính trung bình bằng cách tính toán thông thường có lẽ là sẽ đơn giản hơn rất nhiều tuy nhiên nếu các bạn phải tính trung bình với số lượng các môn học nhiều thì việc nhập dữ liệu cũng rất mất thời gian, hàm average sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề này.

cú pháp: average(number1,number2,number3,…)

trong đó:

number1: bắt buộc. là số thứ nhất, tham chiếu ô hoặc vùng dữ liệu bạn muốn tính trung bình

number2,number3,… tùy chọn. các số tiếp theo hoặc vùng dữ liệu bổ sung bạn muốn tính trung bình. tối đa là 255 số.

quay trở lại với bài toán ở trên

nhập vào ô f4 công thức: =average(c4:e4) và nhấn enter

cÁch tÍnh trung bÌnh trong excel 2007, 2010, 2013, 2016 10/2021


kéo xuống các ô bên dưới để copy công thức và hoàn thành kết quả

Xem thêm: Hàm RIGHT, cách dùng hàm cắt chuỗi ký tự bên phải trong Excel

cÁch tÍnh trung bÌnh trong excel 2007, 2010, 2013, 2016 10/2021

bạn có thể so sánh và thấy kết quả của 2 phương pháp hoàn toàn giống nhau.

Để làm tròn về 1 hoặc 2 số thập phân bạn theo như lưu ý ở trên: định dạng cho ô kết quả là Điểm trung bình chỉ lấy 2 số phía sau dấy phẩy để có kết quả chính xác nhất. trên thanh ribbon, mục number, chọn kiểu định dạng number.

trên đây là hướng dẫn cách tính trung bình trong excel bằng 2 phương pháp.

hy vọng rằng qua bài viết các bạn có thể lựa chọn phương pháp tính trung bình phù hợp với mình nhất.

>> lọc dữ liệu trong excel bằng advanced filter

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: EXCEL