excel có thể tính toán lượng thời gian bằng phương pháp cộng/trừ cho bạn kết quả lượng thời gian tính bằng phút, giờ, ngày, tháng năm.sau đây thủ thuật phần mềm sẽ hướng dẫn bạn các công thức
căn bản nhất.

cách tính thời gian trong excel: cộng, trừ thời gian

Bạn đang xem: Cách tính thời gian trong Excel: Cộng, trừ thời gian

tính giờ bằng phương pháp cộng/trừ

cộng hai hoặc nhiều khoảng thời gian

bài toán đặt ra là bạn có khoảng thời gian hoàn thành hai bước công việc, và bạn muốn biết sẽ mất bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút để hoàn thành toàn bộ công việc đó. vậy bạn sẽ làm như sau:

ví dụ: bạn có nhiệm vụ a và nhiệm vụ b với thời gian hoàn thành từng bước công việc như bảng dưới.

(1) dùng hàm sum để cộng hai khoảng thời gian.

bạn có tổng thời gian nhiệm vụ.

cách tính thời gian trong excel: cộng, trừ thời gian

(2) bôi đen ô chứa kết quả.

(3) chọn thẻ home.

(4)format number, nhấp vào mũi tên ở góc dưới bên phải.

cách tính thời gian trong excel: cộng, trừ thời gian

Xem thêm: Hướng dẫn cách làm tròn số tiền trên Excel trong kế toán

(5) cửa sổ format cells hiện ra, bạn chọn custom.

(6) trong ô type, chọn tìm dòng [h]:mm:ss => ok.

=> kết quả hiện ra sau khi bạn ấn ok.

cách tính thời gian trong excel: cộng, trừ thời gian

trừ thời gian

ví dụ: bạn có mốc thời gian tại thời điểm bắt đầu và kết thúc một công việc, và giờ nhiệm vụ của bạn là tính khoảng thời gian để hoàn thành công việc đó như bảng sau.

cách tính thời gian trong excel: cộng, trừ thời gian

(1) dùng phép tính =thời điểm kết thúc – thời điểm bắt đầu để tính tổng thời gian nhiệm vụ.

cách tính thời gian trong excel: cộng, trừ thời gian

nhiệm vụ b mất nhiều thời gian hơn nhiệm vụ a 1 ngày, tuy nhiên thì kết quả hiện thị đang giống nhau. có nghĩa là nhiệm vụ của bạn chưa xong đâu. bước tiếp theo bạn thực hiện giống như trường hợp cộng hai khoảng thời gian mà thủ thuật phần mềm đã hướng dẫn bạn ở trên nhé.

(2) bôi đen ô chứa kết quả.

(3) chọn thẻ home.

(4)format number, nhấp vào mũi tên ở góc dưới bên phải.

cách tính thời gian trong excel: cộng, trừ thời gian

(5) cửa sổ format cells hiện ra, bạn chọn custom.

(6) trong ô type, bạn tìm dòng [h]:mm:ss.

=> kết quả hiện ra sẽ ra số giờ, số phút và số giây giữa 2 mốc thời gian.

Xem thêm: Bài tập hướng dẫn sử dụng kết hợp hàm IF với một số hàm trong Excel

cách tính thời gian trong excel: cộng, trừ thời gian

tính khoảng cách thời gian bằng hàm datedif

cú pháp hàm: =datedif(start_date,end_date,unit)

trong đó:

  • datedif là tên hàm.
  • start_date là ngày bắt đầu.
  • end_date là ngày kết thúc.
  • unit là loại thông tin mà bạn muốn trả về.

+ “y”: là số năm hoàn tất trong khoản thời gian.

+ “m”: là số tháng hoàn tất trong khoản thời gian.

+ “d”: là số ngày hoàn tất trong khoảng thời gian.

+ “md”: sự khác biệt giữa các ngày kể từ ngày bắt đầu và kết thúc, đã bỏ qua sự khác biệt của tháng và năm.

+ “ym”: sự khác biệt giữa các tháng kể từ ngày bắt đầu và kết thúc, đã bỏ qua sự khác biệt của ngày và năm của ngày.

+ “yd”: sự khác biệt giữa các ngày kể từ ngày bắt đầu và kết thúc, đã bỏ qua sự khác biệt về năm.

bạn có thể tham khảo ví dụ sau để rõ hơn về công thức trên nhé.

cách tính thời gian trong excel: cộng, trừ thời gian

trên đây thủ thuật phần mềm đã hướng dẫn bạn cách thức tính khoảng thời gian, cộng/trừ thời gian đơn giản nhất. tùy thuộc vào từng đặc điểm của dữ liệu và báo cáo mà bạn có thể lựa chọn cách tính phù hợp.

chúc các bạn thành công!

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: EXCEL