hàm sum trong excel là hàm cơ bản và được sử dụng nhiều để tính tổng giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm này. hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về hàm sum cũng như cách sử dụng hàm này nhé.

cách sử dụng hàm sum để tính tổng trong excel chi tiết có ví dụ

cách sử dụng hàm sum để tính tổng trong excel chi tiết có ví dụ dễ hiểu.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm SUM để tính tổng trong Excel chi tiết có ví dụ

hướng dẫn được thực hiện trên laptop hệ điều hành windows 10 với phiên bản excel 2013. bạn cũng có thể thực hiện tương tự trên các sản phẩm excel thông dụng hiện nay và trên các dòng laptop có cùng hệ điều hành hay dòng macos có cùng thao tác khác.

i. hàm sum là gì? Ứng dụng của hàm sum trong excel

hàm sum là hàm tính tổng tất cả các số có trong dãy ô dữ liệu.

Ứng dụng của hàm sum trong excel:

  • giúp kiểm tra và tính tổng nhanh chóng các số có trong dãy tham chiếu.
  • kết hợp được với nhiều hàm thông dụng khác để hỗ trợ công việc.

ii. cách sử dụng hàm sum trong excel

1. cú pháp hàm

cú pháp hàm sum: =sum(number1, [number2],…)

trong đó: number1 number2 là những số hoặc dãy số sẽ tính.

lưu ý:

  • hàm sum có thể tính số thập phân và phân số.
  • nếu bạn nhập tham số “num” không phải là số thì hàm sum sẽ hiện thị lỗi #name? error.
  • nếu bạn sử dụng phép tính sum vào dãy các ô rồi lọc ra một vài giá trị nào đó thì đầu ra của phép tính sum sẽ không thay đổi theo giá trị gần nhất. do đó, bạn nên dùng hàm subtotal cho trường hợp này.

2. cách sử dụng

ví dụ 1: hãy sử dụng hàm sum để tính tổng doanh thu ở bảng doanh thu bán hàng bên dưới.

bước 1: trong bảng dữ liệu tính excel, bạn nhập hàm =sum(e4:e7) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

cách sử dụng hàm sum để tính tổng trong excel chi tiết có ví dụ

ví dụ minh họa hàm sum.

Xem thêm: Cách sửa lỗi #VALUE! .

bước 2: nhấn phím enter để hiển thị kết quả.

cách sử dụng hàm sum để tính tổng trong excel chi tiết có ví dụ

nhấn enter để hiển thị kết quả.

ví dụ 2: hãy sử dụng hàm sum để tính tổng trên nhiều bảng tính.

bước 1: trong bảng dữ liệu tính excel, bạn nhập hàm =sum(sheet1!e9,sheet2!e9) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

giải thích hàm:

  • sum: là lệnh hàm tính tổng.
  • sheet1!e9sheet2!e9: là giá trị cần tính ở các bảng tính.

cách sử dụng hàm sum để tính tổng trong excel chi tiết có ví dụ

ví dụ minh họa hàm sum.

bước 2: nhấn phím enter để hiển thị kết quả.

cách sử dụng hàm sum để tính tổng trong excel chi tiết có ví dụ

khắc phục lỗi hàm sum hiển thị #####

iii. các lỗi thường gặp khi sử dụng hàm sum trong excel 

1. hàm sum hiển thị #####

nguyên nhân: không có đủ khoảng trông để hiển thị kết quả.

cách sử dụng hàm sum để tính tổng trong excel chi tiết có ví dụ

lỗi hàm sum hiển thị #####

cách khắc phục: kéo giãn ô tham chiếu ra để kết quả có thể hiển thị.

cách sử dụng hàm sum để tính tổng trong excel chi tiết có ví dụ

khắc phục lỗi hàm sum hiển thị #####

2. hàm sum hiển thị chữ và không ra kết quả. hoặc chỉ hiện số nhưng không phải số thập phân

nguyên nhân: Ô tham chiếu dữ liệu hoặc ô tham chiếu kết quả bị sai định dạng.

cách khắc phục: vào mục home chọn number format sau đó lựa chọn định dạng mong muốn.

Xem thêm: Cách sử dụng hàm VALUE trong Excel chi tiết, đơn giản

cách sử dụng hàm sum để tính tổng trong excel chi tiết có ví dụ

khắc phục lỗi hàm sum hiển thị chữ và không ra kết quả.

3. hàm sum không tự tính toán

nguyên nhân: có thể do hàm sum chưa được cập nhật.

cách khắc phục: vào mục formulas chỉnh qua chế độ automaticmục calculation options.

cách sử dụng hàm sum để tính tổng trong excel chi tiết có ví dụ

khắc phục lỗi hàm sum không tự tính toán.

4. một vài giá trị không được sử dụng trong hàm sum.

chỉ có giá trị hoặc dãy có chứa số mới được tinhs ở trong hàm. những ô trống, hàm logic, hoặc chữ sẽ bị loại bỏ.

ví dụ: tính tổng giá trị trong bảng sau:

bước 1: mình có hình minh họa như sau:

cách sử dụng hàm sum để tính tổng trong excel chi tiết có ví dụ

ví dụ minh họa một vài giá trị không sử dụng trong hàm sum.

bước 2: excel sẽ bỏ qua ô dữ liệu chứa chữ và ô trống để hiển thị kết quả như hình.

cách sử dụng hàm sum để tính tổng trong excel chi tiết có ví dụ

hàm sum sẽ bỏ qua và hiển thị kết quả.

trên đây là cách sử dụng hàm sum để tính tổng trong excel chi tiết có ví dụ dễ hiểu. hy vọng bài viết sẽ giúp bạn thực hiện được hàm sum trong công việc cũng như học tập và nếu bạn có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đứng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích bạn nhé.

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: EXCEL