với các bạn làm kế toán hay những người làm việc với excel thì việc sử dụng các hàm trong excel là khá thường xuyên. hôm nay kế toán thiên Ưng xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng dàm countif trong excel.

hàm countif trong excel dùng để đếm số ô thỏa mãn điều kiện (criteria) trong phạm vi (range).

hàm countif được dùng nhiều trong lĩnh vực liên quan đến thống kê, tính toán. cách sử dụng được áp dụng giống nhau cho tất cả các phiên bản excel 2003, excel 2007, excel 2010, excel 2013.

Bạn đang xem: Cách sử dụng Hàm COUNTIF trong Excel

* hàm countif trong excel có cú pháp như sau:

countif(range, criteria)

trong đó:

range: vùng điều kiện mà ta muốn đếm, muốn thống kê.

criteria: Điều kiện mà ta muốn lấy kết quả

* Để hiểu rõ hơn về
tính năng cũng như cách sử dụng kế toán thiên Ưng xin gửi tới các bạn ví dụ như sau:

ví dụ: cho bảng dữ liệu sau. 

Xem thêm: Hàm, công thức Excel sử dụng trong kế toán tiền lương, nhân sự: Hàm SUMIFS

yêu cầu:

tính số nhân viên trong phòng kế toán và Đếm số nhân viên có lương từ 6 triệu trở lên
 

cách sử dụng hàm countif trong excel

Để tính số nhân viên của phòng kế toán ta áp dụng hàm countif như sau:

tại ô kết quả cần tính (e15) ta đặt công thức  như sau: e15 =countif(d5:d12,”kế toán”)

trong đó:

vùng d5:d12 là vùng Điều kiện (phòng ban)

“kế toán”: Điều kiện ở đây là phòng kế toán. lưu ý: Điều kiện phải đặt trong dấu ngoặc kép.
tương tự để tính số nhân viên có lương từ 6 triệu trở lên ta đặt công thức như sau:
công thức tại ô kết quả e16 sẽ là : e16 =countif(e5:e12,”>=6000000″)

trong đó:

vùng e5:e12 là vùng Điều kiện (mức lương)

“>=6000000”: Điều kiện ở đây là mức lương >=6000000. lưu ý: Điều kiện phải đặt trong dấu ngoặc kép.
ta được kết quả như sau:

cách sử dụng hàm countif trong excel

Xem thêm: Hàm IF trong Excel: Cách sử dụng có ví dụ đơn giản dễ hiểu

ta theo dõi ví dụ tiếp theo để hiểu rõ hơn về cách dùng hàm countif trong excel:

cách sử dụng hàm countif trong excel
trong các ví dụ trên chúng ta thấy hàm countif chỉ đếm với 1 điều kiện. trong trường hợp chúng ta cần đếm với số điều kiện lớn hơn 1 thì chúng ta sẽ làm như sau:
trước tiên ta cần thay thế hàm “countif” bằng hàm “countifs

cú pháp hàm countifs như sau:

countifs(vùng điều kiện 1, “điều kiện 1”, vùng điều kiện 2, “điều kiện 2”, vùng điều kiện 3, “điều kiện 3”,..)

Để hiểu rõ hơn các bạn quan sát ví dụ sau về 1 bảng lương của công ty kế toán thiên Ưng:

cách sử dụng hàm countif trong excel

Để tính được số nhân viên thuộc phòng kinh có mức lương lớn hơn 6 triệu chúng ta áp dụng hàm countifs như sau:
tại ô j22 ta đặt công thức: j22 =countifs(c11:c23,”nvkd”,i11:i23,”>=6000000″)
Ở đây ta có 2 điều kiện là nhân viên thuộc phòng kinh doanh (“nvkd”) và nhân viên phòng kinh doanh đó có lương “>=6000000″.
qua các ví dụ trên chắc hẳn các bạn đã hiểu rõ về chức năng cũng như cách sử dụng hàm countif và countifs trong excel.

các bạn có thể xem thêm: cách sử dụng hàm rank trong excel

kẾ toÁn thiÊn Ưng xin chúc các bạn làm tốt.


Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: EXCEL