trong quá trình làm việc với chuỗi trong excel chắc hẳn bạn sẽ có lúc cần nối các chuỗi lại với nhau. nếu bạn chưa biết cách nối chuỗi trong excel vậy thì các bạn hãy cùng tham khảo các cách nối chuỗi trong excel mà bài viết chia sẻ dưới đây.

cách nối chuỗi trong excel

Bạn đang xem: Cách nối chuỗi trong Excel

bài viết dưới đây hướng dẫn các bạn hai cách nối chuỗi trong excel đó là sử dụng toán tử & và nối chuỗi sử dụng hàm concatenate.

cách 1: nối chuỗi sử dụng toán tử &

cách sử dụng toán tử & để nối chuỗi, các bạn có thể nhập trực tiếp text như sau:

=”thuthuatphanmem”&”.vn”

kết quả các bạn sẽ được:

cách nối chuỗi trong excel

Xem thêm: Cách dùng hàm ROUND trong Excel đơn giản nhất

các bạn cũng có thể nối các chuỗi trong các ô tham chiếu chứa chuỗi cần nối như sau:

=c8&d8&e8

cách nối chuỗi trong excel

ngoài ra các bạn có thể nối thêm khoảng cách vào các chuỗi văn bản, ví dụ:

=c8&” “&d8&” “&e8

cách nối chuỗi trong excel

hay các bạn có thể thêm các ký tự đặc biệt vào chuỗi như sau:

=b6&”@”&”gmail.com”

cách nối chuỗi trong excel

cách 2: nối chuỗi sử dụng hàm concatenate

hàm concatenate là hàm nối chuỗi trong excel, các bạn hãy cùng tìm hiểu cách nối chuỗi sử dụng hàm concatenate dưới đây

cú pháp

=concatenate(text1, [text2],…)

Xem thêm: Hàm countif nhiều điều kiện: Cách dùng trong Google Sheet

trong đó: text1 là đối số bắt buộc, là chuỗi đầu tiên cần ghép nối nó có thể là giá trị văn bản, số hoặc tham chiếu ô.

text2 là đối số tùy chọn, là chuỗi thứ hai cần ghép nối có thể có tối đa 255 mục (8192 ký tự).

lưu ý

  • chuỗi nối là văn bản, ký tự đặc biệt, ngày tháng… các bạn cần để trong dấu ngoặc kép “”, nếu là số thì không phải để trong dấu ngoặc kép.

ví dụ

  • sử dụng hàm concatenate để nối các chuỗi văn bản, số.

cách nối chuỗi trong excel

  • sử dụng hàm concatenate để nối chuỗi với các đối số là tham chiếu ô

cách nối chuỗi trong excel

  • sử dụng hàm concatenate để nối chuỗi và thêm khoảng cách giữa các chuỗi nối.

cách nối chuỗi trong excel

  • sử dụng hàm concatenate để nối chuỗi và thêm các ký tự đặc biệt vào chuỗi.

cách nối chuỗi trong excel

trên đây là các cách nối chuỗi trong excel mà các bạn có thể thực hiện nhanh chóng. nếu các bạn cần nối chuỗi trong excel thì có thể lựa chọn một trong hai cách mà bài viết hướng dẫn để nối chuỗi. chúc các bạn thành tựu!

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: EXCEL