cách nối chuỗi thông thường

thông thường chúng ta sẽ có hai cách nối chuỗi
căn bản đó là dùng hàm conatenne và toán tử &. 

sử dụng concatenate 

khi bạn có 3 chuỗi cần nối với nhau và với cách nối chuỗi sử dụng concatenate thì bạn gõ =concatenate(kích vào ô chứa chuỗi 1,kích vào ô chứa chuỗi 2,kích vào ô chứa chuỗi 3)

Bạn đang xem: Cách Ghép Nối Chuỗi Trong Excel Cơ Bản Đến Nâng Cao 10/2021

vd: =concatenate(d5,e5,f5,g5,h5,i5)

cách ghép nối chuỗi trong excel chủ yếu Đến nâng cao 10/2021

nhưng khi nối chuỗi như thế này thì các chuỗi nối lại với nhau lại không có dấu cách ở giữa, để thêm dấu cách ở giữa thì bạn sử dụng thêm “khoảng trắng”.

vd: =concatenate(d5,” “,e5,” “,f5,” “,g5,” “,h5,” “,i5)

Xem thêm: 5 cách làm tròn số trong Excel đơn giản và chi tiết nhất

cách ghép nối chuỗi trong excel cơ bản Đến nâng cao 10/2021

sử dụng toán tử &

Để sử dụng toán tử & bạn cũng làm như vậy. Đầu tiên bạn gõ =kích vào vô số 1 & kích vào ô số 2 & kích vào ô số 3. 

nhưng khi nối như thế này cũng sẽ không có dấu cách giữa các chuỗi để thêm dấu cách giữa các chuỗi gõ =kích vào vô số 1 &” “& kích vào ô số 2 &” “& kích vào ô số 3. 

vd: =d5&” “&e5&” “&f5&” “&g5&” “&h5&” “&i5

cách ghép nối chuỗi trong excel cơ bản Đến nâng cao 10/2021

khi sử dụng cách nối chuỗi này có những khuyết điểm là làm tốn khá nhiều thời gian của bạn nếu số lượng chuỗi nhiều và cùng với đó là việc dễ bị nhầm lẫn không chính sát trong quá trình nối. chính vì vậy đối với những chuỗi dài bạn nên sử dụng cách nối chuỗi nâng cao vừa chính sát vừa tiết kiệm thời gian.

cách nối chuỗi nâng cao

nối chuỗi theo hàng nâng cao

khi nối chuỗi theo hàng nâng cao và không có dấu cách ở giữa thì bạn chỉ cần sử dụng hàm concatenate với các bước:

 1. gõ =concatenate(bôi đen vùng dữ liệu). vd: =concatenate(d5:i5)
 2. bôi đen phần dữ liệu bên trong concatenate. vd: =concatenate(d5:i5)  
 3. bạn bấm f9. vd: =concatenate(“không có việc”,”gì khó/”,”chỉ sợ”,”lòng”,”không”,”bền”)
 4. xóa hai ngoặc nhọn ở hai đầu chuỗi. vd: =concatenate(“không có việc”,”gì khó/”,”chỉ sợ”,”lòng”,”không”,”bền”)
 5. nhấn enter

như vậy bạn đã nối được nhiều chuỗi với nhau một cách nhanh chóng và không sợ trùng lặp thiếu hay thừa chuỗi.

cách ghép nối chuỗi trong excel chủ quản Đến nâng cao 10/2021

Xem thêm: Khắc phục lỗi product activation failed Office 2010 hiệu quả

Để nỗi chuỗi có dấu cách ở giữa thì bạn cũng sử dụng hàm concatenate nhưng bạn thêm &” ” thực hiện như sau:

 1. gõ =concatenate(bôi đen vùng dữ liệu). vd: =concatenate(d5:i5&” “)
 2. bôi đen phần dữ liệu bên trong concatenate. vd: =concatenate(d5:i5&” “)  
 3. bạn bấm f9. vd: =concatenate(“không có việc “,”gì khó/ “,”chỉ sợ “,”lòng “,”không “,”bền “)
 4. xóa hai ngoặc nhọn ở hai đầu chuỗi. vd: =concatenate(“không có việc “,”gì khó/ “,”chỉ sợ “,”lòng “,”không “,”bền “)
 5. nhấn enter

cách ghép nối chuỗi trong excel cốt yếu Đến nâng cao 10/2021

nối chuỗi theo cột

cột tức là một hình thức của hàng mình chuyển đổi thành nên để nối chuỗi bằng hàng bạn chỉ cần sử dụng thêm hàm transpose cách thực hiện như sau:

 1. gõ =transpose(bôi đen vùng dữ liệu)&” “. vd: =transpose(b7:b12)&” “
 2. bôi đen từ transpose đến cuối. vd: =transpose(b7:b12)&” “
 3. bấm f9. vd: =”không có việc “,”gì khó/  “,”chỉ sợ  “,”lòng  “,”không  “,”bền “
 4. kích vào sau dấu bằng gõ concatenate. vd:=concatenate(“không có việc “,”gì khó/  “,”chỉ sợ  “,”lòng  “,”không  “,”bền “
 5. xóa dấu ngoặc nhọn thêm dấu ngoặc đơn vào. vd: =concatenate(“không có việc “,”gì khó/  “,”chỉ sợ  “,”lòng  “,”không  “,”bền “)
 6. nhấn enter

cách ghép nối chuỗi trong excel 
    căn bản Đến nâng cao 10/2021

như vậy mình đã giới thiệu với các bạn những cách nối chuỗi từ chủ quản đến nâng cao, từ không có dấu cách đến có dấu cách và từ hàng đến cột.

video hướng dẫn

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: EXCEL