trong excel, khi làm việc với các bảng dữ liệu chứa họ, tên khách hàng thì thường đi kèm với cột họ và cột tên khách hàng. trong các trường hợp này excel có các hàm dùng để nối 2 chuỗi họ, tên khách hàng với nhau thay vì phải gõ lại họ và tên dựa trên 2 cột đó.

Để nối chuỗi trong excel ta thường dùng 2 cách sau: dùng hàm toán tử “&” hoặc dùng hàm “concatenate”. Để hiểu rõ được cách nối chuỗi trong excel như thế nào, Đại lý thuế công minh xin giới thiệu đến game thủ đọc cách dùng hàm nối chuỗi, hàm ghép chuỗi trong excel.

Bạn đang xem: Cách dùng hàm nối chuỗi, hàm ghép chuỗi trong Excel

1. dùng hàm toán tử “&” để nối chuỗi, ghép chuỗi trong excel
cú pháp: =chuỗi1&chuỗi2&…

trong đó: chuỗi1, chuỗi2,… là các phần tử rời ra khi ta cần nối

Xem thêm: Sử dụng SUMPRODUCT để tính tổng sản phẩm của các giá trị tương ứng trong một hoặc nhiều mảng

cách dùng hàm nối chuỗi, hàm ghép chuỗi trong excel

2. dùng hàm nối chuỗi concatenate
cú pháp: =concatenate(text1,text2,…)

trong đó: text1 là chuỗi thứ 1, text2 là chuỗi thứ 2,…

việc đánh dấu “,” hay dấu”;” trong hàm phụ thuộc vào cài đặt trong máy tính của từng game thủ

cách dùng hàm nối chuỗi, hàm ghép chuỗi trong excel

lưu ý: trong cả 2 cách dùng khi ta muốn giữa các chuỗi nối có khoảng trắng thì giữa 2 dấu (“”) ta để khoảng trắng, nếu muốn các chuỗi nối liền dính vào nhau thì giữa 2 dấu (“”) ta viết liền.

Xem thêm: Hướng dẫn dùng hàm Today trong Excel và Ví dụ cụ thể

tiếp theo

tuyỂn dỤng – nhân viên Đại lý thuế – [the light – tố hữu] – 2020

Đại lý thuế công minh tuyển dụng năm 2020  – chuyên viên phòng dịch vụ …

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: EXCEL