xem những loại tiền mã hóa mà khách truy cập coinmarketcap đang xem gần đây nhất.

tên

giá

24 giờ

7n

30ng

vốn hóa thị trường

khối lượng(24 giờ)

7 ngày qua

1

epichero 3d nft1epichero ₫9,625.40 9.29% 17.10% 0.00%

₫2,251,300,934

2

Baby Alpaca2balpac ₫2.06 3.13% 0.86% 0.00%

₫1,450,626,042

3

BNBPay3bpay ₫31.43 10.15% 0.86% 0.00% ₫192,056,805,067 ₫4,875,025,309

4

Xem thêm: Zigcoin là gì? ZIG token là gì?

dogecola4dogecola ₫0.00009021 3.56% 43.32% 84.47%

₫749,165,690

5

tkbtoken5tkb ₫375.76 14.96% 0.23% 22.52%

₫885,313,191

6

RichQUACK.com6quack ₫0.000001226 4.78% 15.43% 45.44%

₫696,620,229

7

marketmove7move ₫0.7459 7.33% 60.85% 0.00%

₫3,705,402,589

8

safe star8safestar ₫0.0001275 7.18% 4.10% 17.52%

₫5,028,338,326

9

Mini Floki9minifloki ₫0.002826 60.35% 0.86% 0.00%

₫19,649,872,705

10

next cardano10nada ₫0.00015 28.08% 0.86% 0.00%

₫1,605,498,990

11

Bitcoin11btc ₫971,412,798.50 1.11% 12.14% 9.54% ₫18,288,375,906,922,212 ₫712,703,913,758,734

12

Cardano12ada ₫51,520.33 4.31% 5.70% 12.81% ₫1,649,979,028,810,827 ₫133,896,725,165,137

13

dexioprotocol13dexi ₫0.6239 19.32% 30.33% 158.74%

₫1,314,217,545

14

Sanshu Inu14sanshu ₫0.000002996 5.21% 48.59% 40.11%

₫3,544,501,328

15

defi connect15dfc ₫0.002559 144.23% 0.86% 0.00%

₫9,257,529,277

16

xenon pay16x2p ₫1,827.98 10.20% 4.12% 0373042686%

₫786,936,458

17

plant vs undead17pvu ₫57,029.40 9.62% 75.99% 88.03%

Xem thêm: Polkadot (DOT) là gì? Tìm hiểu thông tin chi tiết về dự án Polkadot và DOT token

₫250,711,399,083

18

Ethereum18ETH ₫66,134,868.39 1.95% 15.94% 6.71% ₫7,782,728,735,117,739 ₫464,630,668,395,129

19

pampther19pampther ₫18.62 0.67% 47.34% 274.65%

₫3,521,325,651

20

SHIBA INU20shib ₫0.1618 4.89% 7.40% 1.20% ₫63,865,181,120,758 ₫5,260,227,113,510

21

thoreum21thoreum ₫469.33 7.91% 23.22% 5.62%

₫2,533,212,627

22

COTI22coti ₫12,695.42 12.51% 37.65% 56.04% ₫11,028,155,031,263 ₫12,478,093,051,795

23

Solana23sol ₫3,026,514.08 6.78% 18.64% 60.91% ₫899,724,573,665,013 ₫50,148,960,216,480

24

smooth love potion24slp ₫1,473.57 11.21% 19.66% 52.56% ₫3,160,997,068,854 ₫2,574,033,657,396

25

XRP25xrp ₫21,139.73 2.99% 14.79% 15.11% ₫987,598,114,533,199 ₫76,577,824,802,005

26

zookeeper26zoo ₫1,272.90 7.27% 14.42% 37.05% ₫67,834,823,092 ₫9,534,500,293

27

Crypto Island27cisla ₫0.3102 3.80% 37.50% 0.00%

₫4,466,468,634

28

bitcoin asset28bta ₫18,765.51 6.81% 18.42% 15.27%

₫499,025,029

29

Saitama29saitama ₫0.0001934 6.29% 13.79% 911.17%

₫186,523,770,956

30

foreverfomo30foreverfomo ₫1.29 273.69% 0.86% 0.00%

₫54,799,904,393

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: COIN - TIỀN ẢO