Bảo Mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 09 năm 2021

Ngoalongtamquoc.vn bảo đảm phòng vệ sự tách mình của khách mua hàng online. Bọn tôi cho rằng việc phòng thủ phần nhiều hơn quyền riêng tư cá nhân trên web sẽ không những phòng thủ khách hàng của bọn tôi mà lại cất nhắc niềm tin của khách hàng và sau cùng là sự hiện diện của họ vào các công việc online. Mục tiêu của giải pháp của bọn tôi là bố cáo cho bạn về các loại tin tức bọn tôi ghi nhận về bạn lúc bạn truy cập website của bọn tôi, cách bọn tôi khả dụng tin tức đó, mặc dù bọn tôi hé lộ nó cho bất cứ ai và các chọn lựa của bạn có liên quan đến việc dùng tin tức của bọn tôi. Ngoalongtamquoc.vn nỗ lực cung cấp cho khách truy cập nhiều ưu thế của kỹ thuật internet và phân phối cảm nhận giao tiếp và được cá nhân hóa. Bằng phương pháp dùng website của bọn tôi, bạn ưng thuận với chủ trương bảo mật và khoản mục dùng website của bọn tôi.

CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN VÀ CÔNG NGHỆ CHÚNG TÔI SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Phần này cung cấp thông tin về thông tin chúng tôi thu thập và cách thức hoạt động của các công nghệ chúng tôi sử dụng.

1. Thông tin thiết bị.

Bọn tôi ghi nhận thông tin về trình duyệt web internet, máy vi tính, tablet, mobile, smartphone hoặc trang thiết bị khác được ứng dụng để truy cập Ngoalongtamquoc.vn để bảo đảm rằng Ngoalongtamquoc.vn được điều chỉnh hợp lý cho các máy móc đó.

2. Phân tích

Bọn tôi dùng tin tức, thông báo và mổ xẻ của bên thứ ba về cách dùng và duyệt web của khách hàng Ngoalongtamquoc.vn. Bọn tôi đồng ý những đơn vị nhận định của bên thứ ba gồm có các báo hiệu web và cookie trên Ngoalongtamquoc.vn. Tin tức được lấy gồm các cụm từ search, thông số kỹ thuật kiếm tìm, lượt nhấp qua của khách hàng và các dữ liệu tương đồng khác. Bọn tôi dùng dữ liệu này để điều chỉnh Ngoalongtamquoc.vn và cam kết rằng bọn tôi đang phân phối thông tin thỏa đáng cho khách hàng của bản thân. Tìm hiểu bọn tôi dùng không xác định khách hàng riêng lẻ của Ngoalongtamquoc.vn.

3. Tập tin nhật ký

Bọn tôi cũng có khả năng tự động chép lại vài ba tin tức giấu tên về khách truy cập vào Ngoalongtamquoc.vn, gồm tuy nhiên vô tận ở khu vực khách hàng truy cập vào website của bọn tôi, khu vực ip, cụm từ search được ứng dụng, loại trình duyệt web và lịch sử đọc của các trang đã xem.

SỬ DỤNG MẠNG QUẢNG CÁO VÀ MẠNG XÃ HỘI CỦA BÊN THỨ BA

Ngoalongtamquoc.vn mong các đối tác, nhà lăng xê trân trọng quyền riêng tư của khách hàng. Dẫu vậy, các bên thứ ba, gồm có các đối tác, nhà lăng xê và các nhà cung ứng thông tin khác có khả năng truy cập thông qua website của bọn tôi, có thể có các phương án và thực tế lấy thông tin và quyền riêng tư của riêng họ. Chẳng hạn: trong lúc truy cập website của bọn tôi, bạn có khả năng kết nối đến hoặc xem như một phần của khung trên trang Ngoalongtamquoc.vn, vài ba thông tin thật sự được tạo hoặc tích trữ bởi bên thứ ba. Hơn nữa, thông qua Ngoalongtamquoc.vn, bạn có khả năng được cho ra mắt hoặc có khả năng truy cập dữ liệu, những website, quảng bá, chức năng, giải đấu hoặc bốc thăm lĩnh thưởng do các bên khác phân phối. Ngoalongtamquoc.vn không nhận trách nhiệm về các động thái hoặc giải pháp của các bên thứ ba đó. Bạn cần điều tra các giải pháp bảo mật hiện đang được thi hành của các bên thứ ba đó lúc cung cấp dữ liệu về một chức năng hoặc trang do bên thứ ba quản lý. Lúc bên trên website của bọn tôi, các nhà lăng xê, đối tác khuyến mãi hay những bên thứ ba khác của bọn tôi khả dụng cookie hoặc kỹ thuật khác để nỗ lực xác nhận nhiều phiên bản của bạn hoặc truy xuất thông tin về bạn. Chẳng hạn: vài ba quảng bá của bọn tôi được phân phát bởi các bên thứ ba và nhiều khả năng gồm có các cookie đồng thuận nhà lăng xê xác nhận xem bạn đã xem một quảng bá chi tiết nào trước kia hay chưa. Thông qua các chức năng trang bị sẵn trên website của bọn tôi, các bên thứ ba khả dụng cookie hoặc kỹ thuật khác để lấy tin tức. Ngoalongtamquoc.vn không giám soát việc áp dụng công nghệ này hoặc dữ liệu đúc rút và không nhận trách nhiệm về bất cứ hành vi hoặc phương án nào của các bên thứ ba đó. Bọn tôi sử dụng các công ti quảng bá của bên thứ ba để phân phát quảng bá lúc bạn truy cập website của bọn tôi. Các đơn vị này khả dụng dữ liệu phi đối tượng ( có nghĩa là tin tức không gồm tên, khu vực của bạn, khu vực thư điện tử hoặc số phone ) về những lần bạn truy cập website này và những website khác nhằm phân phối những quảng cáo về hàng hoá và dịch vụ mà bạn có khả năng dõi theo. để tìm hiểu thêm về quảng bá của bên thứ ba hoặc chọn không dự lăng xê như thế là, bạn có khả năng truy cập cả phát minh ​​quảng cáo mạng và liên minh quảng bá công nghệ. Ngoài những gì trên, bọn tôi đã khai triển tại Ngoalongtamquoc.vn vài ba chức năng ‘ google analytics ‘ góp phần giúp quảng bá hiển thị bức ảnh, gồm có cả việc nhắm chỉ tiêu lại. Khách truy cập vào Ngoalongtamquoc.vn có ​​thể chọn không gia nhập google analytics, tùy chỉnh lăng xê trên internet hiển thị của google bằng giải pháp dùng trình quản trị phiên bản lăng xê của google và khảo sát thêm về cách google phân phát quảng bá bằng giải pháp xem tâm điểm kết nối giúp đỡ lăng xê người tiêu dùng của google. Nếu bạn không thèm hòa mình vào google analytics,

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Ngoalongtamquoc.vn có ​​quyền thay đổi hoặc cập nhật Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng thông báo tại Trang web giải thích rằng chúng tôi đang thay đổi Chính sách Bảo mật của mình.