15 hàm chủ quản trong excel dưới đây có cú pháp đơn giản nhưng sẽ giúp bạn tạo ra những công thức tính toán hiệu quả, mạnh mẽ và hữu ích trong việc của mình.cùng xem 15 hàm chủ quản trong excel đó là gì nhé!

Bạn đang xem: 15+ hàm cơ bản trong Excel cho dân văn phòng

1. hàm sum: hàm tính tổng các đối số

– công dụng của hàm sum: hàm sum trong excel thường được sử dụng để tính tổng các đối số trên bảng tính. sử dụng hàm sum trong excel giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian và công tích so với cách tính thủ công thông thường– cú pháp: =sum (number 1, number 2, …)chức năng: tính tổng number 1, number 2, …

 • trong đó: number 1, number 2, … là các đối số mà
  người chơi muốn tính tổng

– chu đáo:

 • Ô tính có giá trị logic true được xem là 1, false được xem là 0.
 • nếu đối số là mảng hay tham chiếu thì chỉ các giá trị số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. các giá trị khác trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

VD1:

 • =sum (2, 3, 4) có rét mướt trị bằng 9.
 • =sum (2, 3, true) có giá trị bằng 6.
 • =sum (“2”,”3”,1) có giá buốt trị bằng 6.

15+ hàm cơ bản trong excel cho dân văn phòng - ngoalongtamquoc.vnCông thức sử dụng: C2=SUM (A2:B2) Ta có kết quả như hình

2. hàm average: hàm tính trung bình cộng

– công dụng hàm average: hàm average là hàm cốt yếu trong excel hỗ trợ tính trung bình cộng của một dãy số trong bảng tính excel, hỗ trợ người dùng tính toán nhanh hơn nếu số lượng phần tử trong dãy lớn và dài.– cú pháp: average(number1, [number2], [number3],…)

 • Trong Đó:
  • number1: bắt buộc
  • number2, number3,…: tùy chọn.

hàm average có tối đa 256 đối số, có thể là số, tên, phạm vi hoặc tham chiếu ô có chứa số. một đối số tham chiếu ô hoặc phạm vi có chứa giá trị logic, văn bản hay ô rỗng thì những giá trị đó sẽ bị bỏ qua, trừ giá trị 0 hoặc được nhập trực tiếp vào danh sách đối số.ví dụ: cho bảng điểm của một số học sinh, tính điểm trung bình cộng các môn học của từng học sinh. hãy tính trung bình điểm các môn của học sinh

15+ hàm chính yếu trong excel cho dân văn phòng - ngoalongtamquoc.vn

hàm average hàm chủ đạo trong excel

15+ hàm 
    căn bản trong excel cho dân văn phòng - ngoalongtamquoc.vncông thức ô g6:=average(d6,e6,f2)

3. hàm min/max: hàm cho giá trị lớn nhất,
bé dại nhất

– tác dụng hàm min/max: cách sử dụng hàm max và hàm min để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các đối số hay vùng dữ liệu.– Cú Pháp:

 • max (number 1, number 2, …)
 • min (number 1, number 2, …)
  • Trong Đó:
   • number 1, number 2 là các đối số hoặc vùng dữ liệu.

 – chức năng: trả về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các đối số hoặc vùng dữ liệu có chứa sốVí dụ: – Đưa về giá trị lớn nhất trong dãy các số 10, -20, 3, 4, 11

 • Công thức: MAX (10, -20, 3, 4, 11) = 11.

– Đưa về giá trị nhỏ dại nhất trong các số: 20, 100, 30, 45.

 • Công thức: MIN (20, 100, 30, 45) = 20.

4. hàm trim: hàm loại bỏ khoảng trống trong văn bản

– công dụng hàm trim: hàm trim là một trong các hàm cốt yếu excel không thể bỏ qua giúp bạn xử lý các khoảng trắng nằm rải rác trong bảng tính khi bạn nhập hay dán văn bản từ một cơ sở dữ liệu, một website, một chương trình văn bản khác,… giả sử, bạn muốn loại bỏ các khoảng trắng trong cột a2, bạn chỉ cần sử dụng hàm trim ở ô b2 với công thức: =trim(a2). bạn copy công thức xuống cuối danh sách để có kết quả loại bỏ các khoảng trắng tương tự ở b2.– cú pháp: trim(text)

 • trong Đó: text là đoan văn bản chứa khoảng trắng cần
  đào thải

ví dụ: bạn có một bảng tính có cột họ và tên chứa các ký tự trắng, bây giờ cần vứt bỏ các khoảng trắng này

15+ hàm chủ quản trong excel cho dân văn phòng - ngoalongtamquoc.vn

hàm xóa khoảng trắng dư thừa bỏ khoảng trắng trong excel, hàm cơ bản trong excel

Để
đào thải các khoảng trắng, tại ô d6 nhập công thức =trim(a6) ta được kết quả như hình.

5. hàm count/counta: hàm đếm dữ liệu/đếm số ô không trống

– tác dụng hàm count/counta: thay vì đếm thủ công các ô chứa số trong một bảng dữ liệu khổng lồ, bạn có thể sử dụng hàm count. ví dụ, bạn gõ =count(a1:a20) sẽ cho kết quả có bao nhiêu ô chứa số từ ô a1 đến ô a20 trong bảng tính. tương tự, hàm counta cũng dùng hỗ trợ đếm ô. tuy nhiên, thay vì chỉ đếm các ô chứa số, counta sẽ hỗ trợ bạn đếm bất kỳ ô nào có chứa nội dung (cả số và cả chữ cái). cú pháp hàm counta bạn thực hiện tương tự như count.

 • hàm count để đếm dữ liệu, các đối tượng trong chuỗi trong một bảng tính nhất định
 • hàm counta trong excel là hàm cho phép game thủ đếm những ô có dữ liệu trong một phạm vi nào đấy.

– Cú pháp hàm Count/Counta

 • counta (value1, [value2], [value3],…)
  • Trong Đó:
   • value1 là đối số bắt buộc, là vùng dữ liệu cần đếm.
   • value2 và value3 là các tùy chọn vì được đặt trong dấu [], không bắt buộc có.
 • COUNT(vùng chọn để đếm)
  • Ý nghĩa: dùng để đếm số ô chứa ác ôn liệu số trong vùng được chọn.

Ví dụ:– Đếm số học sinh đỗ trong đợt thi này, học sinh trượt được ký hiệu là “tr”.

Xem thêm: Cách sử dụng hàm sumif để tính tổng trong excel đơn giản, chuẩn xác

15+ hàm chủ chốt trong excel cho dân văn phòng - ngoalongtamquoc.vnĐể đếm được số học sinh đỗ ta sử dụng công thứcô C15: =COUNT(C6:C14)ví dụ: Đếm số ô không rỗng trong
phiên bảng dữ liệu sau:

15+ hàm chủ yếu trong excel cho dân văn phòng - ngoalongtamquoc.vn

hàm counta trong excel, hàm chủ yếu trong excel

Ta sử dụng công thức tại ô D10 như sau: =COUNTA(A4:D9)

6. hàm len: hàm đo độ dài của chuỗi ký tự

– công dụng hàm len: Để đo độ dài của chuỗi ký tự bất kỳ bạn có thể sử dụng hàm len trong excel, hàm này trả về độ dài chính xác của chuỗi ký tự từ đó bạn có thể thực hiện những yêu cầu bạn muốn.– cú pháp:len (text)– Trong Đó:

 • text: là chuỗi ký tự


tính năng:
trả về giá trị là độ dài của chuỗi ký tự, kể cả ký tự khoảng trống.Ví dụ : Đo độ dài của chuỗi “university of da nang”.công thức tính sẽ là: =len (“university of da nang”) = 21.xem thêm: khóa học excel 2010 trong 10 giờ giúp bạn ứng dụng và thành thạo các hàm chủ công trong excel

7. hàm concatenate: hàm nối các chuỗi ký tự

– công dụng hàm concatenate: hàm concatenate giúp liên kết nội dung của các ô với nhau. ví dụ, bạn muốn liên hiệp các ô tên, tên đệm, họ thành một ô thể hiện tên gọi hoàn chỉnh, bạn sử dụng hàm concatenate và di chuyển đếm các ô cần cấu kết là có kết quả như mong muốn. Để tạo khoảng cách hoặc dấu chấm, dấu phẩy,… giữa các ô cấu kết, bạn chỉ việc đưa dấu chấm, dấu phẩy, để trống,… vào dấu ngoặc kép.– cú pháp: concatenate (text 1, text 2, …)– Trong Đó:

 • text 1: là chuỗi thứ 1. bắt buộc.
 • text 2 …: tùy chọn. có thể lên đến tối đa 255 chuỗi. các chuỗi phải được phân tách nhau bởi dấu phẩy.

– tác dụng: dùng để ghép nối các chuỗi văn bản thành một chuỗi duy nhất. các chuỗi được nối có thể là số, văn bản, ô tham chiếu.

15+ hàm 
    căn bản trong excel cho dân văn phòng - ngoalongtamquoc.vn

hàm concatenate trong excel, hàm chính yếu trong excel

= concatenate (b1,” “,c1): mark twain= concatenate (a2,” “,a1,” is ”,a3,” usd”): kawasaki z250 price is 3365 usd.= concatenate (b2,” & “,c2): phineas & ferb.

8. hàm days: hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong hoảng hồnxcel


tính năng hàm days:
 hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong excel– cú pháp: days(end_date, start_date).

 • Trong đó:
  • end_date: là ngày xong xuôi muốn xác định số ngày, là tham số bắt buộc.
  • start_date: là ngày đầu tiên muốn xác định số ngày, là tham số bắt buộc.

– chu đáo:

 • nếu end_datestart_date đều có dạng số -> hàm dùng enddatestartdate để tính số ngày giữa 2 ngày này.
 • nếu end_datestart_date ở dạng văn bạn dạng hàm tự động chuyển sang định dạng ngày bằng cách sử dụng hàm datevalue(date_text) rồi tính toán.
 • nếu đối số vượt ngoài phạm vi của ngày tháng năm -> hàm trả về rét mướt trị lỗi #num!
 • nếu đối số dạng văn bạn dạng mà không thể chuyển sang định dạng ngày hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #value!

ví dụ: tính số năm công tác của các nhân viên dựa vào hàm days().15+ hàm cốt yếu trong excel cho dân văn phòng - ngoalongtamquoc.vn

9. hàm networkdays: hàm tính số lượng ngày làm việc

– tác dụng hàm networkdays: thay vì dùng cách thủ công như đếm tay để tính số ngày làm việc. excel hỗ trợ cho bạn một hàm networkdays tính số lượng ngày làm việc toàn thời gian giữa hai ngày một cách chính xác, nhanh gọn.– cú pháp: =networkdays(start_date,end_date,[holidays])– chức năng: trả về số lượng ngày làm việc trừ những ngày lễ và ngày cuối tuần bắt đầu từ ngày start_date và kết thúc bằng ngày end_date.ví dụ: ta có một
phiên bảng chấm công nhân viên, bao gồm cả số ngày nghỉ như sau:15+ hàm 
    căn bản trong excel cho dân văn phòng - ngoalongtamquoc.vn– sử dụng hàm networkdays tính số ngày làm việc với ngày bắt đầu là 0373042686, ngày hoàn thành là 0373042686. công thức là =networkdays(b3,c3).

10. hàm now: hàm trả về ngày và giờ hiện tại


tính năng của hàm now: 
nếu bạn muốn hiển thị ngày và thời gian hiện tại trên trang tính hoặc muốn tính toán dựa trên thời gian hiện tại thì hàm now là giải pháp dành cho bạn.– Cú Pháp: = NOW ()

 • Cú pháp hàm NOW không sử dụng đối số.
 • kết quả của hàm now được cập nhật khi bạn thực hiện một công thức hoặc edit một ô giá trị chứ không cập nhật liên tục.


tính năng:
trả về giá trị ngày tháng năm và giờ phút hiện hành.ví dụ: bây giờ là 10 giờ 30 phút ngày 14/08/2014. khi viết cú pháp hàm =now() cho ô b6 sẽ trả về giá trị chính xác giờ phút ngày tháng năm hiện hành.15+ hàm cơ bản trong excel cho dân văn phòng - ngoalongtamquoc.vn

11. hàm choose tìm chuỗi kí tự

dạng thức: =choose(vị trị chuỗi kí tự, chuỗi thứ nhất, chuỗi thứ hai,…)ví dụ: cho dữ liệu các ô: b1=”toan”; b2=”van”; b3=”ngoai ngu”; b4=”tin hoc”=choose(3,b1,b2,b3,b4) = ngoai ngu

12. dạng thức match(giá trị dò, danh sách, cách dò)

dạng thức match(giá trị dò, danh sách, cách dò)hàm match sẽ đem “giá trị dò” dò tìm trong
phiên bảng (bảng là dãy ô nằm trên một dòng hoặc trên một cột). nếu tìm thấy sẽ trả về thứ tự của ô được tìm thấy nằm trong
phiên bảng. nếu bạn dạngg là cột thì sẽ trả về số dòng, nếu bạn dạngg là dòng sẽ trả về số cột.hàm match có 3 cách dò biểu thị bởi 3 giá trị sau:0: bạn dạngg không cần được sắp xếp, hàm match sẽ có kết quả nếu tìm được đúng giá trị đem dò, ngược lại trả về #n/a.1: bảng phải được sắp xếp tăng. nếu không tìm thấy đúng “giá trị dò” hàm match sẽ trả về thứ tự của ô có giá trị lớn nhất trong bảng và nhỏ hơn “giá trị dò”.-1: bảng phải được sắp xếp giảm. nếu không tìm thấy đúng “giá trị dò” hàm match sẽ trả về thứ tự của ô có giá trị nhỏ dại nhất trong bảng và lớn hơn “giá trị dò”.ví dụ: =MATCH(5,3,7,5,8,0) = 3 hoặc =MATCH(5,3,5,7,8,1) = 2hoặc =MATCH(5,8,7,5,3,-1) = 3

13. dạng thức index(bảng, dòng số, cột số)

dạng thức index(bảng, dòng số, cột số)hàm index trả về giá trị của ô trong bạn dạngg được xác định bởi giao giữa dòng và cột. dòng đầu tiên trong bảng là dòng số 1, cột đầu tiên trong bạn dạngg là cột số 1.ví dụ: index(a1:c5,2,3) sẽ trả về giá trị là giá trị của ô được xác định bởi giao của dòng số 2 và cột số 3 trong bạn dạngg tức là giá trị của ô c3.

14. hàm vlookup hay còn gọi là hàm tham chiếu cột

– khác với hàm if, hàm vlookup hay còn gọi là hàm tham chiếu cột, nó lấy thông tin từ bảng phụ với điều kiện dò tìm ở bạn dạngg chính để điền vào cột nào đó của bạn dạngg chính nếu thỏa mãn điều kiện dò tìm.

Xem thêm: Bắt đầu nhanh: Lọc dữ liệu bằng cách sử dụng tính năng tự lọc

chú ý: bài toán về hàm vlookup thường cho ra khi bắt ta tham chiếu cột từ một bạn dạngg phụ cho trước.cú pháp hàm excel nâng cao – vlookup:=vlookup(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup)Giải thích cú pháp:lookup_value: là giá trị để tham chiếu có thể là một ký tự, chuỗi ký tự, tham chiếu hay giá trị nào đó của bảng chính.table_array: vùng chứa dữ liệu của bảng phụ (lấy vùng bằng cách dùng chuột quét cả bảng phụ). luôn phải để ở dạng địa chỉ tuyệt đối bằng cách quét kết thúc rồi nhấn f4 để có dấu $ đằng trước nhérow_index_num: giá trị cần lấy ra thuộc cột mấy trong bạn dạngg phụrange_lookup: muốn tìm chính xác hay tương đối (0 là chính xác, 1 là tương đối) thường giá trị này là 0 nhé.

ví dụ hàm vlookup trong hoảng hồnxcel

– dưới đây chỉ là những ví dụ chủ chốt hàm vlookup thôi nhé bạn nên nhớ cần học thuộc hàm và biết vận dụng trong những trường hợp cụ thể nhé!ví dụ 1: hãy điền tên vào cột tên hàng dựa vào ký tự của cột mã hàng lấy tham chiếu từ
phiên bảng phụ.

15+ hàm chủ chốt trong excel cho dân văn phòng - ngoalongtamquoc.vn

hàm choose tìm chuỗi kí tự

tóm tắt ngắn ví dụ: nghĩa là
người chơi nhìn cột mã hàng ở bảng chính nó sẽ trùng với mã hàng ở cột bảng phụ bây giờ mình phải làm thế nào để từ dữ liệu cột mã hàng bảng chính tham chiếu xuống bảng phụ cho nó hiểu g =”gà”, v=”vịt”, c=”chó” để điền vào cột tên hàng ở bảng chính.Từ ví dụ ta có công thức =VLOOKUP(C6,$B$11:$C$14,2,0)bạn nhìn màu từ công thức trong hình và xem mình lấy hay quét dữ liệu như thế nào.c6 (lookup_value): giá trị để tham chiếu nó là 1 ký tự trùng với ký tự từ bạn dạngg phụ$b$11:$c$14 (table_array): vùng chứa dữ liệu
phiên bảng phụ quét cả bảng phụ và ấn f4 để ở dạng địa chỉ tuyệt đối nhé2 (row_index_num): do lấy dữ liệu cột thứ 2 của bạn dạngg phụ lên là ,2. nếu lấy cột thứ 3 thì , 3 hoặc ,4 ,5 ,6…0 (range_lookup): dò tìm chính xác
người chơi cứ ,0 cho mình nhé.lưu ý: bài toán ít khi cho ở dạng ví dụ 1 mà thường cho ở dạng ví dụ 2 sau đây thường liên hiệp với một hàm khác nữa như hàm left, hàm right, hàm mid… thì mới tham chiếu được ký tự và điền vào bảng chính được.

15. hàm dò tìm theo hàng: hlookup (giá trị tìm, mảng giá trị, chỉ số dòng) (kết quả sẽ trả về giá trị của một ô)

hàm hlookup là hàm excel nâng cao dùng dò tìm một giá trị ở dòng đầu tiên của một bạn dạngg dữ liệu. nó sẽ trả về giá trị ở cùng trên cột với giá trị tìm thấy trên hàng mà chúng ta chỉ định. hàm hloopup thường dùng để điền thông tin vào
phiên bảng dữ liệu lấy từ bảng dữ liệu phụ.cú pháp: hlookup (giá trị đem dò, bạn dạngg giá trị dò, số thứ tự hàng cần lấy, phạm vi tìm kiếm)Giải thích:giá trị tìm kiếm: giá trị dùng để tìm kiếm, có thể là một chuỗi ký tự, một tham chiếu, một giá trị nào đó của bạn dạngg chính. giá trị này phải có tên trong vùng dữ liệu tìm kiếm.vùng dữ liệu tìm kiếm: vùng chứa dữ liệu cần tìm. vùng chứa dữ liệu tìm kiếm này thường nằm ở bảng phụ. lưu ý: trong vùng dữ kiệu tìm kiếm này phải chứa giá trị tìm kiếmhàng trả về giá trị tìm kiếm: giá trị lấy ở hàng thứ mấy trong
phiên bảng phụtham số: muốn tìm chính xác hay tương đối. tham số này điền “0” nếu
người chơi muốn dò tìm chính xác, điền số “1” nếu muốn dò tìm giá trị tương đối.

15+ hàm chủ quản trong excel cho dân văn phòng - ngoalongtamquoc.vn

hàm dò tìm theo hàng: hlookup.

nắm vững các hàm cốt yếu trong excel này sẽ giúp các bạn tự tin, thành thạo hơn trong các công việc hành chính, kế toán,… nếu bạn là một người bận rộn, công việc của bạn gắng liền với excel nhưng lại không có thời gian đi học thì bạn có thể tham khảo 3 khóa học online chuyên sâu về excel, tính ứng dụng thực tế cao và đang có chương trình ưu đãi học phí tại kyna.thành thạo kinh hoảngxcel 2010 trong 10 giờ (299.000đ – giá gốc 500.000đ)

 • quản lý hung ác liệu có hệ thống
 • luyện tập nhuần nhuyễn các hàm từ cốt yếu đến nâng cao
 • cách làm biểu đồ,
  công bố thống kê chuyên nghiệp
 • nhân đôi hiệu suất công hiệu bằng các thủ thuật

học kinh hồnxcel từ công việc thực tế (251.000đ – giá gốc 400.000đ)

 • bảng tính lương cho công ty, lương cuối tháng
 • bảng tính chi phí thuê khách sạn, tiền thuê kho, cước phí vận tải,…
 • bảng thuế nhập khẩu
 • bảng theo dõi tình hình bán hàng
 • bảng thông báo bán hàng, tình hình bán hàng, chi tiết hàng bán
 • báo cáo doanh số nhập hàng, hóa đơn mua hàng, quản lý nhà sản xuất,…
 • báo cáo doanh thu sản phẩm bán hàng, quản lý sổ bán hàng

học excel
phần mềm trong thực tiễn chuyên sâu (280.000đ – giá gốc 400.000đ)

 • học chuyên sâu về công việc quản lý tùy theo ngành
 • bảo mật file kiêng dèxcel
 • tạo cấu kết dữ liệu trong và ngoài file excel
 • ràng buộc dữ liệu data validation
 • các loại bạn dạngg thống kê nâng cao

ngoalongtamquoc.vn sưu tầm


 • LÀM CHỦ KỶ NĂNG TIN HỌC VĂN PHÒNG CÙNG CHUYÊN GIA
 • bạn sẽ học được gì?
  • gia tăng năng suất làm việc, cải thiện kết quả, tiết kiệm thời gian cho công việc
  • khả năng soạn thảo, trình bày văn bản độc đáo, gây ấn tượng bằng ms words
  • tính toán nhanh, dùng đúng hàm, đưa ra các bản lên tiếng, số liệu chính xác bằng excel
  • thiết kế bài thuyết trình đẹp mắt, chuyên nghiệp, hấp dẫn người xem bằng power point
  • có những kỹ năng sử dụng windows 10 thành thạo, kỹ năng sử dụng internet, kỹ năng sử dụng các chương trình thông dụng trên máy tính
  • biết cách bảo vệ những tài khoản gmail, facebook tránh bị hack

  Đối tượng

  • nhân viên văn phòng (thủ quỹ, kế toán, ngại doanh…)
  • thư ký lạnh lẽom đốc
  • lãnh đạo các cấp, trưởng phòng, những ai hay phải thuyết trình, làm diễn giả
  • sinh viên cần trau dồi để làm luận văn, thuyết trình bài tập…

  ƯU ĐÃI ĐẾN 75%LÀM CHỦ KỶ NĂNG TIN HỌC VĂN PHÒNG CÙNG CHUYÊN GIAgiảng viên nguyễn văn hòa, mos masternguyễn khánh tùng, quản trị viên diễn đàn bình an mạng việt nam whitehatGIÁ CHỈ 399.000đ (học phí gốc 0373042686đ)bộ phận tư vấn sẽ liên hệ sớm với bạn. mọi thông tin chi tiết hơn về khóa học sẽ được tư vấn thông qua cuộc gọi này

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: EXCEL